Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Knihovna Jiřího Mahena v Brně za podpory Ministerstva kultury ČR
z projektu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 
pořádala od srpna do listopadu 2022 sérii webinářů a workshopů
zaměřených na knihovníky a knihovnice,
kteří připravují vzdělávací programy pro žáky základních škol.
K dispozici je záznam na YouTube kanálu KJM.

Vzdělávací programy pro knihovníky