Kalendárium

Kalendárium

Výběr z významných výročí

KJM pravidelně sestavuje Výběr z významných výročí, který zahrnuje výročí českých a zahraničních osobností (zejména jubilea spisovatelů) a soupis významných dnů roku. Je určen knihovníkům a ostatním zájemcům jako pomůcka při kulturně vzdělávací a informační práci.

Rok 2024

Archiv