Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Významná výročí

Zapojili jsme se do projektu Encyklopedie dějin města Brna . Zajímá vás, jaká brněnská výročí připadají na aktuální měsíc? Nahlédněte do kalendária na leden 2019.

Výběr z významných výročí

Pravidelně také sestavujeme Výběr z významných výročí, který zahrnuje výročí českých a zahraničních osobností, zejména jubilea spisovatelů a soupis významných dnů roku. Je určen knihovníkům a ostatním zájemcům jako pomůcka při kulturně vzdělávací a informační práci.

             


Svátky a významné dny v ÚNORU

2. února  Světový den mokřadů
3. února  Světový den modliteb
4. února  Světový den boje proti rakovině
11. února  Světový den nemocných
14. února Svátek zamilovaných
14. února Světový den léčby zvukem
20. února Světový den sociální spravedlnosti
21. února Mezinárodní den boje proti kolonialismu
21. února Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
22. února Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
22. února Den sesterství


Výročí slavných osobností

1. února 1944 zemřel Piet Mondrian, nizozemský malíř, vůdčí osobnost neoplasticismu a jeden ze zakladatelů abstraktního malířství. Byl členem nizozemského uměleckého hnutí De Stijl, zabýval se urbanismem, architekturou a interiérovým designem. Mondrian dovedl abstraktní malbu až na její nejzazší mez. Radikálním zjednodušením kompozice a redukcí barev se snažil zachytit základní principy, jimž podléhá vše viditelné.

 • 75. výročí narození (* 7. března 1872)

2. února 1889 se narodil Emil Vachek, český spisovatel, prozaik a dramatik. Společně s Eduardem Fikerem je považován za zakladatele české detektivky. Zároveň je tvůrcem prvního ryze českého detektiva Klubíčka.

 • 130. výročí narození († 1. května 1964)

2. února 1929 se narodila Věra Chytilová, filmová režisérka a pedagožka. Patřila k pilířům Československé nové vlny. Od začátku se zajímala o prožitky moderní ženy a její úděl, přitom se ale vyhnula úskalí sentimentu i dogmatického feminismu. Byla ostře kritická vůči každé povrchnosti a zpronevěře úkolu hledat v životě pravdu a mravní hodnoty, sama těmto kategoriím ve svých dílech věnovala klíčovou pozornost. K jejím nejslavnějším filmům patří Sedmikrásky, Šašek a královna nebo Ovoce stromů rajských jíme.

 • 90. výročí narození († 12. března 2014)

3. února 1874 se narodila Gertrude Steinová, americko-francouzská spisovatelka, básnířka, dramatička, libretistka a překladatelka. Proslula také svým společenským salonem. Do češtiny byla přeložena díla Tři životy, Hodná Anna, Křehké knoflíky a Vlastní životopis Alice B. Toklasové.

 • 145. výročí narození († 27. července 1946)

3. února 1989 zemřel Josef Vyleťal, výtvarník. Pracoval jako scénograf Divadla Na zábradlí. Věnoval se ilustracím, pracím pro architekturu a plakátové tvorbě. Jako filmový výtvarník spolupracoval s režiséry J. Němcem, F. Vláčilem, J. Herzem. Za plakát kfilmu Panna a netvor obdržel ve světě několik cen.

 • 30. výročí úmrtí (* 18. června 1940)

8. února 1819 se narodil John Ruskin, anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik. Na univerzitě v Oxfordu, kde působil jako profesor, založil malířskou školu a muzeum. Chtěl, aby všechna anglická muzea byla přístupná veřejnosti zdarma. Byl výborným učitelem, jeho snahou bylo umožnit vzdělání všem.

 • 200. výročí narození († 20. ledna 1900)

8. února 1834 se narodil Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik. Formuloval periodickou tabulku prvků. Mimo jiné pracoval na zkapalnění plynů, na rozpínavosti kapalin a na ruských měrových jednotkách. Taktéž se zabýval teorií roztoků, teorií anorganického původu ropy a chemií uhlí. Roku 1868 pomohl založit Ruskou chemickou společnost a roku 1906, pár měsíců před svou smrtí, nezískal Nobelovu cenu za chemii o pouhý jeden hlas.

 • 185. výročí narození († 2. února 1907)

10. února 1929 se narodil František Nepil, spisovatel. Přispíval do mnoha časopisů, především pro děti a mládež, drobnými prózami, fejetony, sloupky a také pohádkami. Je autorem řady scénářů a televizních pohádek. K nejznámějším a nejoblíbenějším relacím Františka Nepila patřily jeho fejetony v Československém rozhlase Dobré a ještě lepší jitro.

 • 90. výročí narození († 8. září 1995)

12. února 1804 zemřel Immanuel Kant, pruský filozof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

 • 215. výročí úmrtí (* 22. dubna 1724)

12. února 1809 se narodil Charles Darwin, anglický přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Šokoval náboženskou viktoriánskou společnost tím, že naznačil, že zvířata a lidé mají společný původ. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. Myšlenky a poznatky Charlese Darwina byly rozvíjeny a částečně zneužity některými jeho pokračovateli, tzv. sociálními darwinisty. Jejich úsilí nakonec vedlo až ke vzniku eugeniky a rasových teorií.

 • 210. výročí narození († 19. dubna 1882)

12. února 1809 se narodil Abraham Lincoln, 16. americký prezident. V roce 1854 byl jedním ze zakladatelů Republikánské strany, od roku 1856 stál v jejím čele. Zvolení Lincolna prezidentem vedlo bez ohledu na jeho umírněný program v otázce otroctví k vypuknutí občanské války v USA. V dubnu 1865 jej ve Fordově divadle smrtelně zranil jižanský fanatik, herec John Wilkes Booth. Lincolnova osobnost se stala ztělesněním politických ctností amerického národa.

 • 210. výročí narození († 15. dubna 1865)

12. února 1954 zemřel Dziga Vertov, ruský režisér dokumentárních filmů. Svoji tvorbu začal coby redaktor filmových týdeníků, přesvědčený komunista, nadšený sovětskou avantgardou a filmovou kamerou, postupně rozvinul specifický přístup v práci se střihovou skladbou. Přestože v natáčení požadoval bezprostřední zachycování reality, některé záběry svých filmů sám aranžoval a manipuloval i se střihem. Jeho nejslavnějším dílem je Muž s kinoaparátem.

 • 65. výročí úmrtí (* 2. ledna 1896)

13. února 1769 se narodil Ivan Andrejevič Krylov, ruský spisovatel. Pocházel z chudé důstojnické rodiny. Nikdy nedosáhl vyššího školního vzdělání, avšak získal široký rozhled jako samouk. Většinu svého života byl zaměstnán jako knihovník. Psal satirické divadelní hry, založil několik časopisů. Světovou proslulost mu přinesly bajky, kterých od roku 1809 vytvořil kolem dvou set. Kritizují nejen zlé lidské vlastnosti, ale také nastavují zrcadlo tehdejší ruské společnosti, cara nevyjímaje.

 • 250. výročí narození († 21. listopadu 1844)

14. února 1919 se narodil Miroslav Zikmund, český cestovatel. Společně se svým spolužákem Jiřím Hanzelkou se rozhodl po druhé světové válce podniknout cestu kolem světa. S vozem značky Tatra procestovali nejprve Afriku, Latinskou Ameriku, Asii i Oceánii. Roku 1968 však spadla klec. Až po Sametové revoluci se oba přátelé vydali do Ruska, Austrálie a na Nový Zéland. Z jejich cest se jim podařilo zaznamenat obrovské množství fotografického a hlavně filmařského záznamu, který dal vzniknout mnoha knihám, novinovým, rozhlasovým i filmovým reportážím a celovečerním filmům.

 • 100. výročí narození

15. února 1564 se narodil Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ a dokonce „otec vědy“. Galileo je považován za průkopníka svobodného vědeckého zkoumání. Za nedovolené publikování svých vědeckých názorů byl dvakrát postaven před inkviziční soud a nakonec i odsouzen. Trest žaláře mu byl zmírněn na domácí vězení, ve kterém byl držen až do své smrti.

 • 455. výročí narození († 8. ledna 1642)

15. února 1924 se narodil Jiří Šlitr, český hudební skladatel, instrumentalista, zpěvák, herec a výtvarník. Po studiu práv se spřátelil s Jiřím Suchým, snímž v roce 1959 založil pražské divadlo Semafor. Dvojice S+Š ovlivnila hudbu i divadlo 60. let 20. století. Mimo tvůrčí činnost v divadle se Jiří Šlitr věnoval výtvarnému umění a napsal více než 300 písniček. Tragicky zahynul ve svém ateliéru na Václavském náměstí dne 26. prosince 1969 na otravu plynem.

 • 95. výročí narození († 26. prosince 1969)

15. února 1954 se narodil Matt Groening, americký karikaturista a tvůrce animovaných seriálů Simpsonovi, Futurama a Disenchantment. V současnosti je jejich producentem, scenáristou i režisérem. Jeho otec Homer byl producentem a animátorem, matka Marge byla učitelkou. Jeho čtyři sourozenci se jmenují Mark, Patty, Lisa a Maggie a jeho děti se jmenují Homer a Abe. Všechna tato jména Groening použil ve svém slavném seriálu Simpsonovi.

 • 65. výročí narození

17. února 1929 se narodil Chaim Potok, americký spisovatel a rabín. Jeho díla jsou autobiografická či svědectvími o pocitech a problémech Židů ortodoxního původu v současné americké společnosti. Byl ovlivněn Jamesem Joycem, Evelynem Waughem a Ernestem Hemingwayem. Jeho nejznámější román Vyvolení je o přátelství dvou židovských chlapců z různě nábožensky orientovaných rodin. Kniha byla zfilmována.

 • 90. výročí narození († 23. července 2002)
   

18. února 1564 zemřel Michelangelo Buonarroti, italský renesanční architekt, sochař, malíř a básník. Byl jedním z nejznámějších představitelů vrcholné italské renesance a manýrismu. Michelangelo byl geniálním umělcem, posedlým hledání dokonalosti a snahou dokázat, že je nejlepší. Disponoval bohatou představivostí a fantazií, podobu svých děl měl promyšlenou dříve, než na nich začal pracovat. K jeho nejslavnějším dílům patří socha Davida nebo freska Stvoření světa v Sixtinské kapli.

 • 455. výročí úmrtí (* 6. března 1475)

19. února 1924 se narodil František Vláčil, malíř, grafik, filmový scenárista a režisér. Mnohé snímky byly složitě dotvořeny jen díky podpoře jeho filmového štábu, přesto však zůstává Vláčilovo filmové dílo v celém kontextu české kinematografie zcela unikátní i naprosto mimořádné. Jeho filmy Marketa Lazarová a Údolí včel jsou dnes filmovými odborníky považovány za vrcholná díla české kinematografie. Na MFF Karlovy Vary 1998 byl oceněn za přínos světové kinematografii.

 • 95. výročí narození († 28. ledna 1999)

21. února 1944 se narodil Petr Ulrych, český zpěvák, hudební skladatel. Od roku 1964 pravidelně vystupuje po boku své sestry Hany ve skupině Javory. Mezi výrazné desky Ulrychových patří namátkou Nikola Šuhaj Loupežník, který vznikl ve spolupráci s jazzovým Orchestrem Gustava Broma, či tematické album Příběh, inspirované Marketou Lazarovou Vladislava Vančury.

 • 75. výročí narození

23. února 1924 se narodil Karel Hubáček, architekt. Proslavil se zejména stavbou vysílače na Ještědu, za kterou obdržel jako jediný český architekt Perretovu cenu.

 • 95. výročí narození († 23. listopadu 2011)

24. února 1979 zemřel Jan Otčenášek, český spisovatel. Hlavní myšlenkou díla Jana Otčenáška je, že člověk má hledat své vlastní cíle a nepodléhat pohodlné, ale prázdné přizpůsobivosti. K jeho slavným dílům patří knihy Romeo, Julie a tma nebo Občan Brych.

 • 40. výročí úmrtí (* 19. listopadu 1924)

25. února 1969 zemřel Jan Zajíc, student, odpůrce sovětské okupace. Spáchal sebevraždu po vzoru Jana Palacha v den 21. výročí komunistického puče. Upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Čin provedl v průchodu poblíž tehdejších kin Letka a Čas. Byl označen za Pochodeň č. 2.

 • 50. výročí úmrtí (* 3. července 1950)

25. února 2009 zemřela Hana Bořkovcová, autorka próz pro děti a mládež. Za nacistické okupace byla roku 1943 deportována s celou rodinou do koncentračního tábora v Terezíně a později do Osvětimi. Se svou matkou se dočkala osvobození, ale její otec a bratr v Osvětimi zahynuli. Publikovat začala roku 1964 v literárních časopisech Plamen a Host do domu. Ve své tvorbě se zaměřila na vykreslení citového a myšlenkového světa dětí a na konfliktní situace i porozumění mezi dětmi a dospělými.

 • 10. výročí úmrtí (* 4. června 1927)

26. února 1864 se narodil Antonín Sova, básník a prozaik. Jeho dílo bylo ovlivněno dobovými uměleckými směry realismem, symbolismem a impresionismem. V pozdější době se soustředil na přírodní a subjektivní lyriku. Sova svými díly útočil proti společnosti a dával najevo protispolečenské postoje celé mladé generace. V jeho dílech se zároveň objevuje vlastenectví a hledání morálních a společenských hodnot.

 • 155. výročí narození († 16. srpna 1928)

26. února 1564 se narodil Christopher Marlowe, anglický dramatik, básník a překladatel. Vedle Williama Shakespeara byl největším anglickým dramatik alžbětinského období. Jeho hry zobrazují titánské hrdiny, které hubí jejich vlastní ctižádost a vášnivost. Byl mistrem zápletky, dialogu a psychologie postav. Psal blankversem, který v anglické literatuře upevnil. Jako první dramaticky zpracoval roku 1592 faustovskou legendu v díle Tragická historie o doktoru Faustovi.

 • 455. výročí narození († 30. května 1593)

26. února 1829 se narodil Levi Strauss, americký obchodník a vynálezce džínsů.

 • 190. výročí narození († 26. září 1902)

28. února 1929 se narodil Frank O. Gehry, kanadský architekt žijící v USA, autor Tančícího domu.

 • 90. výročí narození

28. února 1944 se narodila Věra Křesadlová, výtvarnice, herečka a zpěvačka, matka dvojčat Petra a Matěje Formanových. Je bývalou manželkou režiséra Miloše Formana a dlouholetou členkou Divadla Semafor.

 • 75. výročí narození

29. února 1864 se narodil Josef Svatopluk Machar, spisovatel a politik. Stal se zakladatelem a mluvčím České moderny, jejíž Manifest byl vydán v roce 1895. Jednalo se o básnickou skupinu, která prosazovala svobodu jedince a jeho tvorby bez poplatnosti tezím a obecným ideálům. V roce 1916 byl Josef Machar krátce vězněn pro čtyři básně ze sbírky Krůpěje. Po návratu do Prahy působil do roku 1924 jako generální inspektor armády. Zklamán politickými poměry v nové republice vzdal se této funkce a rozešel se i s T. G. Masarykem. Své kritiky uveřejňoval v extrémních pravicových periodikách.

 • 155. výročí narození († 17. března 1942)

Výběr skladatelů, hudebníků a interpretů mluveného slova.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku