Poprvé do školy – Poprvé do knihovny

O projektu

Projekt vznikl v roce 2003 v Dětské knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně s myšlenkou podpory čtenářství u dětí, které vstupují do prvních tříd základních škol. Snahou je spojit nezapomenutelné zážitky ze začátku školní docházky s první návštěvou knihovny a pomoci dětem i jejich rodičům na nové cestě ke čtenářství, která s nástupem do školy začíná. Naší snahou je ukázat, že knihovna může být dobrým přítelem na této cestě. V rámci projektu pořádáme aktivity pro děti, ale i přednášky pro rodiče, ve kterých jim chceme pomoci zvládat tuto někdy nelehkou pouť a doporučit dětem i jejich rodičům zajímavé knižní tipy pro společné čtení.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně získala za projekt prestižní ocenění udělované Ministerstvem kultury ČR Knihovna roku 2004 v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Části projektu

Projekt je složen ze dvou částí – podzimní a jarní:
Na podzim probíhá slavnostní Pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny. Program je určen dětem a jejich rodičům a školním družinám. V rámci měsíce záři je pro děti vždy připravena výtvarná soutěž, která jim přibližuje některého ze známých českých autorů nebo ilustrátorů, řada doprovodných aktivit a také registrace do knihovny zdarma. Pasování pobíhá vždy ve čtvrtek během Týdne knihoven.

Jarní část, slavnostní Klíčování, je určeno celým třídám prvňáčků, které přichází do knihovny v rámci školní výuky, aby ukázaly, jak zvládly svůj první školní rok. Zábavnou formou prokazují, že znají písmenka a rozumí jejich významu. Na závěr programu získá každý prvňáček svůj vlastní klíč od království knížek.

Doporučená literatura

Pasovací formule

Program 2023

V září 2023 jsme otevřeli již 21. ročník projektu na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy – Poprvé do knihovny. I v tomto roce získají malí prvňáčci bezplatnou registraci (i přeregistraci) do knihovny a budou pasováni na rytíře knih a čtenáře knihovny.

Slavnostní Pasování prvňáčků

Máte letos doma prvňáčka?
Nezapomeňte ho vzít do knihovny za královnou knih, která ho slavnostně pasuje na rytíře či rytířku knih a královská společnost vás pak provede Knihovnou pro děti a mládež.
V období od 1. 9. do 31. 10. 2023 je navíc registrace (i přeregistrace) do knihovny pro všechny prvňáčky ZDARMA..

Projekt probíhá pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. Projekt rovněž podporují úřady městských částí, kde slavnostní pasování probíhá.