Přejít na obsah Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu
Česky | English

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Zřizovatelem knihovny je Statutární město Brno, okres Brno-město. Knihovna byla zřízena dnem 1.2.1921 na neurčitou dobu. Knihovna je zřizována jako příspěvková organizace.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno

5. Případné platby můžete poukázat na číslo bankovního účtu

Komerční banka, a.s., č.ú.: 101739621/0100

6. IČ

00101494

7. DIČ

CZ00101494

8. Dokumenty

9. Příjem žádostí o informace a dalších podání

10. Úhrady za poskytování informací

11. Licenční smlouva

12. Výroční zpráva

13. Veřejné zakázky

Příslušné dokumenty naleznete zde a také jsou k dispozici v provozní době v Informačním centru KJM.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku