Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění

 1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

  Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

  Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů. Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Zřizovatelem knihovny je Statutární město Brno, okres Brno-město. Knihovna byla zřízena dnem 1. 2. 1921 na neurčitou dobu. Knihovna je zřizována jako příspěvková organizace.

 3. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
  sídlo: Kobližná 4, 601 50 Brno
  IČO: 00101494, DIČ: CZ00101494
  ID schránky: fmmkkyr
  www.kjm.cz

 4. PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT NA ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU

  Komerční banka, a.s., č.ú.: 101739621/0100

 5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  Profil zadavatele: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 

  Profil zadavatele č. 2: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace