Pro knihovníky hudebních knihoven a pedagogy

Pro knihovníky hudebních knihoven a pedagogy

Hudební semináře

Vzdělávací semináře pro hudební knihovníky pořádá SKIP – Region Velká Morava, KJM v Brně a ČNS IAML za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století. Hlavním přínosem hudebních seminářů je stálá kontinuita v systematickém vzdělávání knihovníků, kteří často pomáhají čtenářům s výběrem hudebních nosičů či hudebnin. Nastolené téma účastníky také často inspiruje při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež.

Hudebně-zážitkové semináře

Inspirativní semináře pro pedagogy, speciální pedagogy, knihovníky a další zaměstnance kulturních institucí. Semináře se zaměřují např. na využití vybraných technik z oblasti muzikoterapie, propojují hudební výchovu a dětská motorická cvičení, hudbu a literaturu aj.

Semináře 2023

UPOZORNĚNÍ

Seminář "Uplatnění hudebních principů nejen v hodinách hudební výchovy" již proběhl.

Uplatnění hudebních principů nejen v hodinách hudební výchovy

Jednodenní hudebně-zážitkový seminář připravený lektorkami Filharmonie Brno a Knihovny Jiřího Mahena nejen pro „hudebkáře“. Určený pro pedagogy a pracovníky s dětskými kolektivy, kteří by rádi využívali přesah hudebních postupů i v dalších vyučovacích předmětech. Vyzkoušíme si propojit hudební výchovu a dětská motorická cvičení, hudbu a logopedii, hudbu a literaturu, dokonce i hudbu a matematiku. Ukážeme si, jak snadno vést hudební aktivity ve spoře vybavených učebnách, zároveň si ale také zahrajeme na melodické nástroje orffovského instrumentáře. Společně se inspirujeme a podělíme o oblíbené hudební aktivity.

K dispozici bude metodika + pracovní listy, které obdrží účastníci po absolvování semináře. 

KDY: 30. 3. 2023, 9:30–15:30
KDE: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Velký společenský sál v 5. NP

Garant semináře a kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Málková (vedoucí Hudební knihovny)
e-mail: hudebni@kjm.cz
tel.: 542532170

LEKTOŘI:

Kristýna Drášilová – hudební lektorka Filharmonie Brno, členka České Orffovy společnosti, Společnosti pro hudební výchovu ČR a lídr projektu Hudba do škol, která již třetím rokem probíhá ve spolupráci s Českou filharmonií. Absolvovala obory hudební věda a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Mezi lety 2013 a 2018 působila jako hudební dramaturgyně dětských pořadů a koordinátorka edukačních aktivit při Janáčkově filharmonii Ostrava. Od roku 2014 pracuje jako autorka hudebně-vzdělávacích programů a lektorka Filharmonie Brno.

Michaela Kulísková – absolvovala na brněnské konzervatoři obor viola a své studium rozšířila o stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Po absolutoriu vystudovala dále hudební vědu na Filozofické fakultě MU. Více než patnáct let se věnuje hudebně-pedagogické činnosti. Od roku 2010 aktivně spolupracuje s Filharmonií Brno jako lektorka hudebních dílen, hudebních kurzů a dalších hudebně vzdělávacích projektů. Je lektorkou České Orffovy společnosti a členkou České muzikoterapeutické asociace.

PROGRAM:
Seminář bude rozčleněn do dvou bloků, které povede vždy jedna z lektorek. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin – budou si tak moci pohodlně prakticky vyzkoušet všechny uvedené postupy a metody. 

 • 9:30–10:00
  Registrace (před vstupem do Velkého sálu, 5.NP)

 • 10:00–10:30
  Společný úvod (Velký sál, 5.NP)

 • 10:30–12:00
  Aktivita A (dvě skupiny – Malý a Velký sál, 5.NP)

 • 12:00–13:30 
  Oběd

 • 13:30–15:00
  Aktivita B (dvě skupiny – Malý a Velký sál)

 • 15:00–15:30
  Společný závěr

PŘIHLÁŠENÍ:
Maximální počet účastníků omezen. Na seminář je nutné se přihlásit pomocí formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF_7qyg1Tywyq3u2qEQxIfETr30nJKbiVe9Q8BdjxrN3fRJA/viewform?usp=sf_link

© Filharmonie Brno

Malá ohlédnutí za hudebně-vzdělávacími programy Filharmonie Brno naleznete na blogu Více hudby

Účast na semináři je ZDARMA – seminář je plně hrazen z projektu Ministerstva kultury ČR Kreativní učení, Okruh 4 (Učit tvořením: Zvyšování kompetencí v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven a kulturních institucí.)