Pro knihovníky hudebních knihoven a pedagogy

Pro knihovníky hudebních knihoven a pedagogy

Hudební semináře

Vzdělávací semináře pro hudební knihovníky pořádá SKIP – Region Velká Morava, KJM v Brně a ČNS IAML za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století. Hlavním přínosem hudebních seminářů je stálá kontinuita v systematickém vzdělávání knihovníků, kteří často pomáhají čtenářům s výběrem hudebních nosičů či hudebnin. Nastolené téma účastníky také často inspiruje při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež.

Seminář 2024

SKIP – Region Velká Morava, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a ČNS IAML
vás srdečně zvou na

Hudební seminář
„Hudba v klášteře na Starém Brně aneb Od Elišky Rejčky po Leoše Janáčka“
a Setkání ČNS IAML a dalších hudebních knihoven

Rozsah semináře: 2 dny (17. a 18. dubna 2024)

Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno, Malý společenský sál v 5. NP.

Vložné: Každý účastník uhradí při prezenci vložné ve výši 200,- Kč (na úhradu nutných výdajů a občerstvení během semináře).

Přihlašovací formulář: https://docs.google.com

Středa, 17. dubna 2024

 • 9:00–10:00 hod.
  Registrace účastníků

 • 10:00–11:00 hod.
  Doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.: Středověký liturgický repertoár (Eliščiny rukopisy) a renesance

 • 11:00–12:00 hod.
  Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.: Hudební život kláštera cistarciaček na Starém Brně do roku 1783

 • 12:00–12:15 hod.
  Přestávka

 • 12:15–13:00 hod.
  Mgr. Irena Veselá, Ph.D.: Hudební život u brněnských augustiniánů v době jejich přesunu od sv. Tomáše na Staré Brno (1783)

 • 13:00–14:30 hod.
  Oběd

 • 14:30 hod.
  Přesun na Staré Brno

 • 15:00–17:30 hod.
  Prohlídka: Augustiniánská knihovna, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie + hudební vystoupení (několik chorálních zpěvu z rukopisu Elišky Rejčky)

 • 17:30–19:00 hod.
  Ubytování (v hotelu Amphone, Tř. kpt. Jaroše 29, 602 00 Brno)                                                                                                                             

 • 19:30 hod.
  Večerní společenské setkání

Čtvrtek, 18. dubna 2024

 • 9:00–10:30 hod.
  Zasedání ČNS IAML

 • 10:30–10:45 hod.
  Přestávka

 • 10:45–12:15 hod.
  Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.: Leoš Janáček jako fundatista a ředitel kůru v augustiniánském opatství a jeho studia u Pavla Křížkovského

 • 13:30–14:30 hod.
  Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D.: Augustinián Pavel Křížkovský (1820–1885) jako přední hudební osobnost Brna 2. poloviny 19. století 

Změna programu vyhrazena!

Účastníci semináře (2021)

Leoš Janáček (2021)

Seminář realizuje Mgr. Jitka Málková, vedoucí Hudební knihovny KJM, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno, kontakt: tel.: +420 542 532 170, e-mail: hudebni@kjm.cz

Hudebně-zážitkové semináře

Inspirativní semináře pro pedagogy, speciální pedagogy, knihovníky a další zaměstnance kulturních institucí. Semináře se zaměřují např. na využití vybraných technik z oblasti muzikoterapie, propojují hudební výchovu a dětská motorická cvičení, hudbu a literaturu aj.