Inovace služeb a modernizace technologií
Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Integrovaný regionální operační program

Projekt se zaměřuje na inovace služeb a technologií využívaných v Ústřední knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně: zbudování samoobslužného rezervačního zařízení (RFID) ve vstupním prostoru a ve výpůjční hale, modernizaci vybavení mobiliářem a IT jednotlivých odděleních Ústřední knihovny KJM. Spolufinancováno Evropskou unií.