Revitalizace Ústřední knihovny
Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Integrovaný regionální operační program

Cílem projektu je rekonstrukce sociálních zařízení Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, modernizace výtahů a oprava vnější fasády budovy. Realizace projektu přispěje ke zlepšení technického a hygienického zázemí knihovny s dopady na veřejnost využívající služby knihovny či navštěvující kulturně-vzdělávací programy a další akce pořádané knihovnou pro širokou veřejnost. Interiéry knihovny a vnitřní vybavení mají na uživatele důležitý vliv a souvisí s kvalitou poskytovaných služeb. Úprava vnější fasády historické památky v centru města v rámci památkové zóny je odrazem péče řádného hospodáře a péče o historické dědictví a přispívá k dobrému obrazu knihovny u veřejnosti, v tomto případě nejen čtenářů a návštěvníků knihovny, ale u široké veřejnosti, obyvatel Brna a turistů a návštěvníků města. Realizací projektu tak dochází k naplnění specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. Spolufinancováno Evropskou unií.