Učit tvořením: zvyšování kompetencí v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven a kulturních institucí

MK ČR – Národní plán obnovy

V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity v oblasti kreativního učení pro pracovníky knihoven, kulturních institucí a pedagogy v sedmi blocích:

  1. Muzikoterapie

  2. Kurz celostní muzikoterapie

  3. Zvyšování kompetencí lektorů v čtenářských klubech pro děti a mládež

  4. Kreativní učení v inkluzivních vzdělávacích programech

  5. Lektoři kreativního psaní v programech podporujících kritické myšlení

  6. Výtvarné aktivity a kreativní učení ve vzdělávacích programech

  7. Zvyšování kompetencí v oblasti grafického designu pro pracovníky knihoven a dalších kult. institucí

Cílovou skupinou jsou profesionálové na volné noze, umělci, literáti, organizace a jednotlivci poskytující vzdělávání v kulturně kreativním odvětví, pracovníci kulturních, pedagogové příjemci vzdělávání a budoucí lektoři. Cílem je rozšíření jejich dovedností pro jejich praxi v programech kreativního učení pro děti.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.