Studijní zahraniční cesty Knihovny Jiřího Mahena v Brně v roce 2023 a příprava mezinárodních workshopů na rok 2024

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora mobilit zaměstnanců Knihovny Jiřího Mahena v Brně a dalších profesionálů v KKS (kulturní a kreativní sektor) v oblasti literatury a knihovnictví. Na půdorysu partnerských měst Brna navážeme nové nebo posílíme již existující kontakty se zahraničními městskými knihovnami. Dále k síťování využijeme mezinárodní knižní veletrhy, které ve vybraných lokalitách probíhají.

Vedle síťování je cílem výjezdů společně s týmy navštívených institucí vytyčit témata pro cyklus workshopů a seminářů konaných ve vybraných zahraničních knihovnách v roce 2024.

Cílem projektu je také sdílení znalostí, spolupráce při rozvíjení poskytovaných služeb a výměna zkušeností v oblastech rozvoje knihoven jako komunitních center a aktivit pro mládež, seniory a znevýhodněné skupiny, mediální vzdělávání a digitalizace, propojení kreativity a vzdělávání, a posílení kompetencí zaměstnanců KJM v uvedených oblastech.

V rámci projektu byly realizovány tyto cesty:

6. 3.–10. 3. 2023, Bologna

Návštěva knihovny Biblioteca Salaborsa a knižního veletrhu Bologna Children's Book Fair..

Světelná upoutávka knižního veletrhu na knihovně Biblioteca Salaborsa v Bologni.

Návštěva knižního veletrhu v Bologni.

Biblioteca Salaborsa – hala.

Pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně s knihovnicí Biblioteca Salaborsa.

10. 3.–12. 3. 2023, Poznaň

Návštěva knihovny Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu a knižního veletrhu Poznańskie Targi Książki.

29. 7.–4. 8. 2023, Cambridge

Účast na mezinárodním kongresu IAML (Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center) v Cambridge.

Zahájení mezinárodní konference hudebních knihoven v Cambridgi.

Česko-slovenská delegace na mezinárodní konferenci hudebních knihoven v Cambridgi.

30. 8. 2023, Vídeň

Návštěva knihovny Hauptbücherei Wien.

Delegace knihovny Jiřího Mahena v Brně v Hauptbücherei Wien s ředitelkou knihovny.