Impulsy č. 2/2022

Editorial

Milí příznivci časopisu Impulsy,

přinášíme Vám se začátkem školního roku číslo věnované jak jinak než vzdělávání a různým druhům spolupráce knihoven. Edita Vaníčková Makosová se ve svém článku zamýšlí nad tím, Jak se změnily školní knihovny za poslední dekádu?, Pavlína Lišovská z Centra dětského čtenářství přehledně shrne to, v čem mnohé knihovny stále tápou, Jak správně vytvořit metodiku ke vzdělávacímu programu. Přes konferenci Andersen byla díky Vašemu přispění sesbírána data k dotazníkové anketě Školní četba z pohledu knihovníků, jejíž výsledky nyní přinášíme. V Impulsech u kávy jsme vyzpovídali ředitelku MŠ při Fakultní nemocnici v Brně Janu Stěničkovou, která pohovořila o dlouholeté Spolupráci knihovny a mateřské školky při nemocnici. Ani tentokrát nechybí tipy na knihy, tentokrát jsme vybírali z knižních novinek pro různé věkové kategorie. Jako bonus tohoto čísla pak naleznete metodiku vzdělávacího programu Kamaráda nekoupíš, kterou můžete využít jako program i ve Vašich knihovnách!

Příjemné čtení plné inspirace
přeje za tým Impulsů
Iveta Cehelská
Šéfredaktorka

Vydání: 22.09.2022 | Ročník 8
Autor: Iveta Cehelská
Magazín Impulsy, vydání 2/2022

K tématu

Jak vytvořit metodiku k vzdělávacímu programu

Snad každý knihovník pro děti a mládež někdy tvořil vzdělávací program pro školy. Je jedno, pro který stupeň, ale jeho úkolem bylo vytvořit něco smysl...

Detail článku

Jak se změnily školní knihovny za poslední dekádu

Školních knihoven máme u nás tisíce, první vznikaly už na konci 18. století, ale i přesto musí knihovny na základních a středních školách stále volat...

Detail článku

Doporučená četba pro žáky z 2. stupně ZŠ z pohledu knihovníků pro děti a mládež – výsledky ankety

Snad každý knihovník v oddělení pro děti a mládež se někdy setkal s tím, že za ním přišly samy děti, nebo jejich rodiče s prosbou o vyhledání knih ze...

Detail článku

Bonus - Kamaráda nekoupíš - metodika pro impulsy

Povídání s dětmi: Kdo z vás má kamaráda? Co znamená přátelství? Kdo je to kamarád?

Detail článku

Impulsy u kávy

Rozhovor – spolupráce knihoven a škol

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace, vznikla v roce 1955.

Detail článku

Doporučujeme

Kam chodí do školy děti z celého světa

Některé školy jsou hodně podobné těm našim, českým, v některých si děti mohou svůj denní rozvrh sestavit samy a někde dokonce školu ani nemají, a i př...

Detail článku

Nejlepší učitel na světě

Umíte si představit páťáka, který by chodil do školy rád? Co víc, každý den by se do ní těšil? Jednotliví vypravěči našeho příběhu jsou žáci páté tříd...

Detail článku

Pes v lavici

I v obyčejné škole se mohou dít neobyčejné věci. Například když si chce paní učitelka s dětmi na konci školního roku procvičit abecedu

Detail článku

Srdcerváči

Charlie se vrací po prázdninách do školy a těší se nejen na kamarády, ale i na setkání se svým přítelem Benem, kterého dlouhou dobu neviděl.

Detail článku