100 let Knihovny Jiřího Mahena v Brně

100 let Knihovny Jiřího Mahena v Brně

V letech 2021–2022 oslavila Knihovna Jiřího Mahena v Brně dvě významná stoletá jubilea.
Oba roky se proto nesly ve znamení událostí spjatých s těmito výročími.

2021

V roce 2021 uplynulo 100 let od založení první veřejné městské knihovny v Brně.
Stalo se tak dne 1. 2. 1921.
Na čtenáře a příznivce KJM čekala řada překvapení a dárků.
Oslavy zaštiťovala primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Videopozdrav primátorky města Brna

Videopozdrav ředitelky KJM

Další videopozdravy a přání naleznete na YouTube kanálu KJM.

Velké putování za poznáním Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Cesta je cíl. A nejlepší je podniknout takové cesty, které jsou nejen zábavné, ale i obohacující. A přesně takové jsou cesty, které vedou do KJM.
Jak řekl sám Jiří Mahen: „Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí“. 
Vydejte se tedy na cestu a ožijte spolu s našimi knihami! 
Tak znělo motto naší putovní hry. Od 1. 6. do 30. 9. 2021 jste se mohli zúčastnit hry Velké putování za poznáním KJM, po jejímž úspěšném ukončení následovala odměna a šance ucházet se o část pokladu.

3D vizualizace a soutěž

Na webových stránkách KJM máte stabilní možnost navštívit naše nejkrásnější prostory i virtuálně. Můžete zjistit, co všechno nabízíme, a seznámit se také s historií našich budov.

Vizualizace Ústřední knihovny KJM 

Vizualizace Mahenova památníku 

Cesta za poznáním KJM, kterou jste v roce 2021 mohli absolvovat, byla ozvláštněna devíti otázkami. Pokud jste je správně zodpověděli, originální předměty z naší kolekce byly vaše. 

Nové služby a provozy

  • Návratové boxy
    Byly nainstalovány nové návratové boxy, a to na pobočkách v Jundrově, Komíně, Líšni, Štýřicích a Tuřanech. Díky nim je možné vracet knihy a časopisy z těchto provozů i mimo otevírací dobu poboček či v době uzavření.

  • Zrekonstruovaná pobočka „Na Křižovatce“
    Nově jsme zrekonstruovali pobočku na Starém Brně zvanou „Na Křižovatce“, která prošla celkovou opravou v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás. Knihovna „Na Křižovatce“ je otevřena každé pondělí a středu od 14:00 do 18:00 hodin.

  • Nová pobočka ve Štýřicích
    Otevřeli jsme zcela novou pobočku na Vojtově 7 s bezbariérovým přístupem. Ve velkých prostorech se nachází oddělení pro děti i dospělé, přednáškový sál či Family Point. V nabídce je bohatý knihovní fond a široká škála služeb. Pobočka je otevřena v pondělí, úterý a čtvrtek od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek od 10:00 do 15:00 hodin.

Výstava 100 let, 100 otisků Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně si své 100. výročí založení připomněla výstavou fotografií míst, která jsou spjata s knihovnou a s osobou Jiřího Mahena. Podívali jsme se na místa, se kterými spojil svůj život a kde si tuto všestrannou osobnost připomínají současní Brňané. Navštívili jsme také historické pobočky, které už neexistují, a srovnali tato místa se současnou fotografií. A samozřejmě nemohly chybět aktuálně fungující pobočky a knihovny, kam chodí dnešní čtenáři.

Výstava, včetně slavnostní vernisáže Odpoledne s Mahenem, se konala v ulici Pohořelec nedaleko KJM. Poté přes Mahenův památník a pobočky KJM putovala do Ústřední knihovny KJM, kde strávila poslední měsíce roku 2021. V roce 2022 jste mohli jednotlivé panely z výstavy postupně spatřit na všech našich pobočkách.

Pokud jste neměli možnost vidět výstavu naživo, nebo chcete-li si ji připomenout, můžete si ji prohlédnout v PDF:

Odpoledne s Mahenem

1. 6. 2021 Vernisáž výstavy 100 let, 100 otisků KJM / fotogalerie

2022

V roce 2022 oslavila Knihovna Jiřího Mahena v Brně další magickou stovku,
která znamenala 100. výročí otevření první veřejné městské knihovny v Brně.
Otevřena tehdy byla Ústřední knihovna a hned 14 poboček, stalo se tak dne 20. 11. 1922.

Víkendové oslavy 100. výročí otevření – 19. a 20. 11. 2022

Sobota 19. 11. 2022 patřila Ústřední knihovně KJM, která měla mimořádně otevřeno od 9:00 do 17:00 hodin, a vy jste měli možnost vychutnat si slavnostní program pro děti i dospělé, jehož součástí byla mj. divadelní a hudební představení, vernisáže fotografických a výtvarných výstav, zábavný workshop na téma 100 let se čtenáři a knihami či minitrh kvalitních knih i společenských her. A nezapomnělo se ani na 140. narozeniny Jiřího Mahena.

Neděle 20. 11. 2022 patřila pobočkám KJM a vy jste se mohli zúčastnit pestrého programu, od Dne otevřených dveří a možnosti nahlédnout do zákulisí knihovnické práce až po soutěže, hry, výstavy či autorská čtení. Všechny pobočky KJM měly otevřeno v době od 13:00 do 17:00 hodin. 
Mahenův památník měl otevřeno v tradičním nedělním čase a nabídnul program pro děti s malým lišákem Jiřího Mahena.

A v prostorách Mahenova památníku, nedlouho po stoletých oslavách, jste měli možnost zúčastnit se i prosincové akce, jež byla spjatá nejen se 140. narozeninami Jiřího Mahena, ale také s 30. výročím otevření Mahenova památníku. Vzpomínková, oslavná a programově rozmanitá akce se konala v neděli 11. 12. 2022.

U příležitosti oslav jste mohli v Ústřední knihovně KJM rovněž spatřit dvě tematické výroční výstavy: Narozeni před 100 lety (*1922) a Jiří Mahen: 140 výročí narození.

Oslava 100. výročí otevření KJM

19. 11. 2022 Sobotní oslava významného jubilea v Ústřední knihovně KJM / fotogalerie

Mahenova akademie pro 21. století (MA21)

U příležitosti 100. výročí otevření veřejné knihovny v Brně uvedla KJM nultý ročník MA21, nové kulturně-společenské a vzdělávací platformy pro setkávání a sdílení myšlenek napříč generacemi. MA21 zahájila svůj program v září 2022 a pořady se odehrávají v 6 tematických cyklech: Literární salón, Historický klub, Zelený kabinet, Vědecká laboratoř, Malé divadlo hudby, Novinář v informačním věku.

Formou přednášek, besed, čtení, debat, představování knih, ale i zcela praktických workshopů se mohou zájemci setkat s výraznými osobnostmi současné české literatury a nakladateli, s novináři a publicisty objevovat možnosti i úskalí současné žurnalistiky, věnovat se otázkám ekologie, udržitelnosti a sociální problematiky, moderní historii, hudbě i nejnovějším vědeckým poznatkům.