Hledáme novou kolegyni/nového kolegu do Knihovny pro děti a mládež

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu do Knihovny pro děti a mládež

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení č. 05/2024
na pozici „Knihovník“ v Knihovně pro děti a mládež.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – „Knihovník“ v Knihovně pro děti a mládež

Baví vás práce s dětmi a mládeží? Máte rádi knížky a zajímáte se o literaturu? Umíte poradit? Umíte naslouchat? Nebojíte se vystupovat před lidmi? Být knihovníkem rozhodně neznamená celý den sedět a číst! Je to poslání, díky kterému se stáváte mnohdy hrdinou pro všechny, kdo potřebují vaši radu nebo pomoc.  

Charakteristika pozice

 • zajišťování knihovnických a informačních služeb, komunikace se čtenáři

 • příprava a realizace vzdělávacích lekcí a kulturních programů pro školy i veřejnost, komunikace se širokým spektrem subjektů

 • soustavná podpora čtenářské gramotnosti u dětí a spolupráce s rodiči i pedagogy

 • řízení volnočasových aktivit dětských i mladistvých čtenářů s využitím moderních technologií, které knihovna nabízí

 • lektorování knižních novinek a možnost podílet se na budování a následném formování knihovního fondu

Pokud vás tato pozice zaujala, pak je důležité:

 • Mít minimálně středoškolské vzdělání, optimálně v oboru informační studia a knihovnictví či pedagogika.

 • Mít mladistvé uvažování, být vstřícný a empatický ke klientům knihovny. Být schopen porozumět dětem i teenagerům, jejich problémům, koníčkům i představám. Práce s lidmi je hlavním konceptem práce knihovníka ve veřejné knihovně.

 • Orientovat se v literatuře pro děti a mládež, mít alespoň základní přehled o subkulturách a zájmech mladých. Je vhodné mít vlastní osobní zájmy, které jste schopen předat a zaujmout jimi.

 • Být kreativní, mít nápady a chuť je prosadit, přiblížit svou vizi, nebát se vystupovat před lidmi na veřejných akcích a umět zaujmout od nejmenších, až po středoškoláky.  

 • Být schopný samostatně pracovat a organizovat si práci, pracovat pod tlakem, vstřícně, věcně a rychle řešit problémy, a klást si vysoké, avšak realistické cíle. Je vhodná alespoň základní znalost sociálních sítí a osobní orientace v nich.

 • Být komunikativní, schopen kritického myšlení, kultivovaného jednání a chování, respektu a tolerance jednotlivých skupin, mít pozitivní vztah ke kultuře a demokracii, být psychicky odolný.

 • Zkušenost s vedením zájmových útvarů výhodou.

 • Znalost angličtiny výhodou.

 • Být pracovitý, přijímat odpovědnost, být samostatný a dokázat pružně reagovat na nejrůznější situace a mít týmového ducha.

 • Počítat s časovou flexibilitou, jedná se o práci ve směnném provozu – knihovna je otevřena od 8:00 do 19:00 hod. a je někdy nutná i účast na mimořádných víkendových akcích a sobotních službách, které jsou jednou za měsíc.

Co můžete čekat dalšího:

 • přátelský kolektiv, k tomu zajímavou náplň práce v příjemném a moderním prostředí

 • možnost dalšího vzdělávání v souladu s naším zaměřením, které budeme velmi podporovat

 • účast na přípravě projektu financujícího provoz oddělení pro další období

 • 25 dnů dovolené a k tomu 3 dny indispozičního volna

 • příspěvek na stravování, příspěvek na důchodové připojištění

 • možnost realizovat svou vizi a své koníčky přiblížit perspektivním mladým lidem, možnost je pozitivně formovat

Platové podmínky:

Jako příspěvková organizace se řídíme Zákonem č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb. v platném znění. Tato pozice je zařazena do platové třídy 9 – následná výše platu je pak určena dle dosažené započitatelné praxe v rozpětí 21 710,- Kč až 31 820,- Kč. Pokud jste čerstvým absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 21 710,- Kč.

Pracovní poměr bude nejdříve na dobu určitou v délce trvání 1 rok. Je to proto, abychom si během celého roku navzájem vyzkoušeli vzájemnou spolupráci. Po této době je pak výhled změnit pracovní poměr na dobu neurčitou. Úvazek 1,0.

Termín nástupu: září 2024

Zaujala vás tato pozice? Pokud ano, pošlete nám nejpozději dne 9. 8. 2024 e-mailem na adresu personalni@kjm.cz svůj profesní životopis a motivační dopis a odpovědi na následující otázky.

Zároveň vypracujte jeden z následujících úkolů (rozsah odpovědí je max. 1 strana), výběr úkolu by měl odrážet cílovou skupinu, se kterou byste nejraději pracovali:

 1. Navrhněte koncept vzdělávacího programu pro děti 1. stupně ZŠ. Téma vyberte tak, aby bylo blízké pro děti a zároveň dokázalo oslovit i pedagogy, aby na program zavítali.

 2. Navrhněte koncept volnočasového programu, který by do knihovny přilákal mládež od 13 let. Ve stručnosti popište, co by se na programu dělalo a proč jste zvolil/a zrovna dané téma.  

Kandidáti vybraní do druhého kola výběrového řízení budou pozváni k ústnímu pohovoru.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozice v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zároveň si vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace podá: Mgr. Jaromíra Stojnić, tel.: 542 532 103, e-mail: personalni@kjm.cz.