Vzdělávací aktivity
pro pracovnice a pracovníky KKS

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pro Vás na jaro 2024 připravila nový projekt zaměřený na zvyšování kompetencí a rozvoj klíčových dovedností kulturních a kreativních pracovníků. 

Vzdělávat se můžete ve 3 oblastech:

  • Manažerské a komunikační dovednosti

  • Digitální dovednosti

  • Finanční gramotnost

Projekt je určený všem lidem působícím v kulturním a kreativním sektoru, ať se jedná o zaměstnance kulturních organizací nebo samostatně podnikající fyzické osoby.

Vzdělávací programy jsou zdarma a po jejich skončení obdržíte certifikát o absolvování.

Podrobné informace s anotacemi a termíny vzdělávání:
www.kjm.cz/rozvoj-kompetenci-vzdelavaci-aktivity-pro-pracovnice-a-pracovniky-kks

Kontaktní osoby:
Mgr. Olga Čejková, vedoucí Oddělení marketingu a KVS
e-mail: marketing@kjm.cz, telefon: +420 542 532 107
Eva Pokorová, DiS., asistentka ředitelky
e-mail: kjm@kjm.cz, telefon: +420 542 532 111

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancován statutárním městem Brnem.