Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pro Vás a Vaše zaměstnance připravila pokračování projektu zaměřeného na zvyšování kompetencí a rozvoj klíčových dovedností kulturních a kreativních pracovnic a pracovníků.
V roce 2024 probíhá program v jarním cyklu (březen–červen 2024) a v podzimním cyklu (září–prosinec 2024). Nyní Vám nabízíme termíny na podzim 2024.

Všechny vzdělávací programy jsou díky finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, Ministerstvu kultury ČR a spolufinancování statutárním městem Brnem pro účastníky zcela zdarma. 

Všechny prezenční programy se budou konat v Brně.
Po skončení vzdělávacího programu obdržíte certifikát o absolvování
Na jednotlivé programy je pouze omezený počet účastníků. 

Přihlašovací formulář

Kontaktní osoby:
Eva Pokorová, asistentka ředitelky, manažerka projektu,
e-mail: kjm@kjm.cz, telefon: +420 542 532 111
(v případě nutnosti Mgr. Petr Vítámvás, projektový manažer,
e-mail: projekty@kjm.cz, telefon: +420 542 532 107)

Vzdělávat se můžete ve 3 oblastech:

a) Manažerské a komunikační dovednosti

Sebeřízení a time management 

– prezenčně 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 10. 9. 2024
Školitel: Culture Matters, Petr Hadač
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Efektivní sebeřízení

 • Dosahování vytyčených cílů

 • Práce s úkoly a co dělat jinak

 • Učíme se ze svých zkušeností

 • Méně námahy – lepší pocit z odvedené práce

Komunikační dovednosti 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 11. 9. a 12. 9. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno
Popis – cíl: Cílem je naučit se chápat rozdíly mezi lidmi

 • Komunikační čtverec a jeho využití v praxi

 • Posílení slovní zásoby a využití komunikačních technik

 • Komunikační vzdálenost v komunikačním vztahu

 • Odbourávání komunikačních šumů a bariér

 • Transakční analýzy

Prezentační a sebeprezentační dovednosti

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 25. 9. a 26. 9. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Využití výše uvedených kompetencí pro efektivní prezentaci a sebeprezentaci

 • Jak posílit význam svého tvrzení, aby bylo co nejvíce přesvědčivé

 • Pravidla pro prezentaci (výběr písma, obrázků, grafického znázornění apod.)

 • Využití neverbální a verbální komunikace

 • Motivační formulace v prezentaci, asociační techniky, využití metafor apod.

 • Rozdíl mezi pozitivní a negativní manipulací

 • Nácvik a zpětná vazba pro vlastní prezentační i sebeprezentační kompetence

Komunikace pro vedoucí pracovníky 

– prezenčně 6 hodin, čas: 9.00–15:00 hod.
Datum konání: 9. 10. nebo 13. 11. 2024
Školitel: KAOMAT
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Komunikace v systému instituce a vliv vedoucího pracovníka na tuto komunikaci

 • Vedení obtížných rozhovorů

 • Vedení porad

 • Vedení rozhovoru s uchazečem o práci

Osobní leadership              

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 30. a 31. 10. 2024
Školitel: Nataša Franc
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Osobní leadership, mind set pro rozvoj otevřeného myšlení

 • Stress management

 • Organizace práce a prioritizace úkolů

 • Kritické/kreativní/inovativní myšlení

 • Mozkový jogging

Komunikace v leadershipu  

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 18. a 19. 11. 2024
Školitel: Nataša Franc
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Role a kompetence lídra

 • Komunikace lídra

 • Řešení náročných komunikačních situací

 • Prezentace

 • Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace

 • Generační synergie

Krizová komunikace        

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 20. 11. a 4. 12. 2024
Školitel: Martina Košanová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Řešení krizové situace v průběhu a její vyhodnocení

 • Jak podobným situacím předcházet

 • Kdy mlčet a kdy dění komentovat

 • Řešení díky správným informacím a analýze

 • Co napsat do tiskové zprávy

 • Jak mohou sociální sítě knihovně škodit a kdy mohou pomoci

 • Máte svého hatera? Seznamte se

Manažerské řízení a vedení

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– 2x prezenčně 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 6. a 7. 11. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno
Popis – cíl: Rozdíly mezi stylem manažera a leadera

 • Jak se stát leaderem

 • Co je předpokladem pro neformální autoritu a charismatickou osobnost

 • Kompetence manažera a leadera

 • Jak se liší běžná a manažerská komunikace, její pravidla a nejčastější chyby

 • Úloha firemních hodnot a firemní kultury při vedení a řízení

 • Jak se efektivně manažersky rozhodovat

 • Metody manažerského rozhodování

Generace X, Y, Z a alfa

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 10. 10. 2024
Školitel: Brněnská personalistika
Místo konání: Plynárenská 1, Brno
Popis – cíl: Jak splňovat v týmu age-management, jak se více pochopit

 • Jakkoliv nechceme škatulkovat, zcela rozdílné ekonomické a politické vlivy, stejně jako jiný typ výuky způsobují, že jednotlivé generace mají na svět okolo sebe jiné požadavky, odlišné představy o životě, „správnosti“, povinnostech, pravomocech apod.

Personalistika pro manažery a personalisty

– prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 28. 11. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno
Popis – cíl: Co všechno obsahuje personální práce v manažerské práci

 • Jak vést pohovory (přijímací, hodnotící, motivační, vytýkající apod.)

 • Jak řídi rozhovory v týmu i s jednotlivci

 • Motivační a aktivizující metody pro práci s týmem na poradě apod.

 • Diagnostické metody pro jednotlivce i týmy (bez znalosti psychologie)

 • Schopnost klást správně otázky, nejčastější chyby

Moderní trendy a priority v HR

– prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 11. 12. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno
Popis – cíl: Seznámení se s aktuální situaci na trhu, s preferencemi uchazečů na trhu práce

 • Možný vývoj a řešení firem

 • Nové trendy: nové benefity

 • Možnosti home office pro jednotlivá odvětví

 • Life-balance, age-management, učící se organizace, diverzibilita, ekologická zodpovědnost

 • Různé trendy řízení a vedení

Proč a jak tvořit strategii

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
– prezenčně: workshop 3 hodiny, čas: 14:00–17:00 hod.
Datum konání: 6. 11. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Plánování a tvorba strategie a důvody, proč ji tvořit

 • Jak dlouho trvá vytvoření strategie

 • Koho do přípravy strategie zapojit

 • Jaké výhody a nevýhody má zapojení externího odborníka / firmy

 • Jaké části má strategie, které lze a které nelze opomenout

 • Jak zařídit, aby strategie neskončila v šuplíku

 • Workshop – praktické výstupy pro vlastní strategii

Evaluace kulturní organizace

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 16. 10. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Popis – cíl: Metody a metodiky evaluace kulturních organizací a jejich zkušenosti

 • Jaké kulturní organizace evaluaci zavádějí a proč

 • Kdo evaluaci vyžaduje

 • Kritéria hodnocení a kdo je hodnotitelem

 • Jak začít se sebe-evaluací

 • Jak v rámci evaluace pracovat s mnoha daty z různých zdrojů (statistiky ČSÚ, NIPOS, ticketingové systémy, sociální sítě a marketing aj.)

 • Jak souvisí evaluace se strategickým plánováním kulturní organizace

 • Aktuální trendy v této oblasti v ČR i Evropě

Projektový management v kultuře

– on-line 6 hodin, čas: 9:00–12:00, 13:00–16:00 hod.
Datum konání: 7. 11. 2024
Školitel: Culture Matters, Daniela Zarodňanská
Popis – cíl: Přípravy a realizace kulturních akcí

 • Jak se kulturní projekt liší od ostatních typů projektů a co to znamená pro jeho přípravu a realizaci

 • Na co si dát pozor při aplikací obecného projektového řízení v kultuře

 • Jak dobře naplánovat projekt a nastavit kritéria úspěšnosti

 • Jak pracovat s plány v průběhu celého životního cyklu projektu

 • Jak plány a nastavená kritéria využít pro realizaci a hodnocení projektu

 • Jak využít výsledky hodnocení pro další zlepšování

Kultura a média

- prezenčně 7 hodin, 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 27. 11. 2024
Školitel: Culture Matters, Jan Tomandl
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Nejčastější chyby při psaní tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí

 • Dozvíte se, jak o kulturních tématech přemýšlí novináři

 • Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby při psaní tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí s kulturní tématikou

 •  Získáte užitečné tipy z praxe - to vše na konkrétních příkladech

 • Odnesete si například vzor tiskové zprávy

 • Dozvíte se, jak s médii komunikovat vaše aktivity přitažlivě

Interkulturní kompetence (druhá část školení)

- prezenčně 6 hodin, 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 17. 9. 2024
Školitel: Lenka Šafránková Pavlíčková, Mgr. Martina Neumannová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Mix frontálních přednášek s diskusemi a praktickými workshopy

 • Seznámení s největšími komunitami migrantů v Brně, jak žijí, jaké mají potřeby

 • Předsudky a komunikace

 • Role knihovny v integraci, možnosti, inspirace

b) Digitální dovednosti 

Kybernetická bezpečnost  

- 1x prezenčně 4 hodiny, čas: 9:00–13:30 hod., 4. 9. 2024
- 1x on-line 2 hodiny, čas: 9:00–11:00 hod., 13. 9. 2024
Školitel: Mgr. David Kudrna, Mgr. Petra Kudrna Sobková
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl:  Jak žít a přežít v kybersvětě

 • Zvýšení bezpečnosti a soukromí v kyberprostoru

 • Jak vhodně pracovat s hesly

 • Zvýšení úspěšnosti při odhalování podvodných e-mailů

 • Zabezpečení zařízení a využívání aplikací

 • Zvýšení soukromí v kyberprostoru

 • Nečekané hrozby a jak je využít ve svůj prospěch

Digitální rovnováha 

- 1x on-line 4,5 hodiny, čas: 9:00–13:30 hod., 2. 10. 2024
- 1x on-line 2 hodiny, čas: 9:00–11:00 hod., 11. 10. 2024
Školitel: Mgr. David Kudrna, Mgr. Petra Kudrna Sobková
Popis – cíl:  Jak pracovat zdravěji, chytřeji a v pohodě

 • Jak se zbavit pocitu pracovního přetížení

 • Jak lépe organizovat e-maily a úkoly

 • Jak může souviset práce, spánek a nadváha

 • Jak si nepoškodit zdraví prací v kanceláři

 • Jak udělat digitální úklid a zvládnout detox

MS Excel pro začátečníky  

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– 2x prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 21. a 22. 10. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Tipy pro efektivní práci

 • Orientace v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel

 • Správné formátování buňky a oblasti buněk

 • Příprava tabulky pro tisk

 • Zapisování vzorců a správné adresování na buňky a oblasti

 • Využití užitečných funkcí Excelu

MS Excel pro mírně pokročilé

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– 2x prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 4. a 5. 11. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Využití pokročilejších nástrojů pro analýzu a prezentaci dat

 • Samostatné analyzování dat v prostředí Excelu na pokročilejší úrovni

 • Efektivní řešení složitějších úloh s využitím funkcí a nástrojů aplikace

 • Usnadnění a zautomatizování vaší práce

Google workspace v praxi

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 23. a 24. 9. 2024
Školitel: Daniel Thaisz
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Disk, dokumenty, tabulky, prezentace a formuláře, kalendář

 • Co je cloudová aplikace a jak je to s bezpečností, co nabízí, orientace na uživatele

 • Google disk

 • Webový klient

 • Správa a organizace dat

 • Sdílené disky, mobilní aplikace

 • Dokumenty, tabulky

 • Tipy a novinky

Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinaci  

- prezenčně 7 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 10. 12. 2024
Školitel: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Digitální komunikace a kooperace v práci i komunitě

 • Digitální kompetence a návyky potřebné pro efektivní komunikaci a kooperaci

 • Virtuální pracovní prostředí

 • Práce s prostorově nehomogenním týmem

 • Propojování se a schopnost spolupráce virtuálních týmů

 • Posun spolupráce lidských a ne-lidských aktérů za přispění různorodých modelů umělé inteligence

Digitalizovaná kulturní paměť   

- prezenčně 2x 7 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 29. a 30. 10. 2024
Školitel: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Orientace v digitalizovaném kulturním dědictví nejen skrze paměťové a kulturní instituce

 • Zahraniční praxe paměťových institucí se zaměřením na didakticky cílené kurátorské aktivity s digitalizovaným fondem

 • Digitální kolekce – jak je designovat v perspektivě uživatelů paměťových i kulturních institucí

 • Vzdělávací a osvětový potenciál digitálních kolekcí se zaměřením na humanitní a společenskovědní témata

 • Současné didaktické paradigma a jeho přístupy k využití digitalizované kulturní paměti (nelineární příběh, role-playing, imerze aj.)

 • Rozvoj kompetencí a gramotností v edukačních aktivitách založených na interakci s digitalizovanou kulturní pamětí (kritické myšlení, mediální a informační gramotnost, kulturní kompetence aj.)

 • Vzdělávací technologie a jejich nástroje pro tvorbu digitálních vzdělávacích objektů – základy práce s aplikací Twine

AI – využívání moderních nástrojů v praxi  

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– 2x prezenčně 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 14. a 15. 10. 2024
Školitel: Lubomír Černý
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Nálož užitečných tipů, triků a vychytávek, které skutečně využijete v praxi

 • Seznamte se s AI, AI vs bezpečnost

 • Jak nasadit AI do firmy

 • Generování textů aneb práce s CHatGPT

 • Generování textů 2.0 aneb když ChatGPT nestačí

 • Šablony promptů a rešerše

 • Generování obrázků pomocí AI, úprava obrázků a tvorba designu s AI

 • Analýza dat s pomocí AI, další nástroje s AI

MS Power Point  

– prezenčně 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 23. 10. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Tvorba poutavé prezentace

 • Pracovní prostředí aplikace a jeho přizpůsobení, příprava podkladů prezentace, snímky z osnovy, rozložení snímků prezentace, motiv-šablona prezentace, předloha snímků, nastavení prezentace, předvádění prezentace, tisk a export

Adobe Illustrator (nové)

– 2x prezenčně 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 30. 9. a 1. 10. 2024
Školitel: Jiří Kaláček
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Profesionální tvorba vektorové grafiky a zpracování textu

 • Ovládání programu

 • Dokument a typy objektů scény

 • Kreslení vektorových cest

 • Kreslení jednoduchých tvarů

 • Cestář, ruční deformace a transformace

 • Barvy a přechody, panel přizpůsobení

 • Práce s texty

 • Efekty, masky a další manipulace

 • Trasování bitmapových obrázků

 • Další speciální objekty

 • Výstupy – PDF, bitmapy a vektorové formáty

Facebook, Instagram, LinkedIn – pro firmy (nové)

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 17. 10. 2024
Školitel: Lubomír Černý
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Jak využít sociální sítě a jak se o ně starat

 • Nastavení firemní stránky

 • Kterou sociální síť zvolit pro svou firmu / projekt

 • Jak a jaký obsah tvořit

 • Jak pracovat s reklamou na sociálních sítích

 • Automatizace sociální sítě

c) Finanční gramotnost

Ekonomické dopady kultury

- on-line, 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 7. 10. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Popis – cíl: Dopady kulturních projektů na dané místo, region a místní ekonomiku

 • Proč je dobré mít o dopadech vašeho projektu/organizace jasný přehled

 • Jak vám může dopadová analýza otevřít nejedny dveře a pomoci i ke strategickým rozhodnutím

 • Některé dopady jsou neměřitelné, některé lze spočítat

 • Základní principy výpočtu ekonomických dopadů kultury a jaká data k výpočtu potřebujete. V praktické části si spočítáme rámcové ekonomické dopady vašeho konkrétního projektu krok za krokem

 • Nástroj KulKal.cz a práce s ním

 • Zpracujete si vlastní dopadovou analýzu

Grantový fundraising a negrantový, crowdfunding   

- on-line 7 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 24. 10. 2024
Školitel: Culture Matters, Daniela Zarodňanská
Popis – cíl: Představení základního přehledu možných finančních zdrojů pro kulturní projekt

 • Dotace a granty

 • Příjmy z prodeje vstupenek

 • Soukromí sponzoři a mecenáši

 • Crowdfunding a další moderní či méně obvyklé možnosti financování

 • Příklady z praxe neziskových organizací a projektů

Synergie kultury a cestovního ruchu

- on-line 2,5 hodin, čas: 9:00–11:30 hod.
Datum konání: 26. 9. 2024
Školitel: Culture Matters, Ondřej Špaček
Popis – cíl: Pochopení vzájemné synergie kultury a cestovního ruchu, průniky obou odvětví  

 • Co vše patří do oblasti cestovního ruchu, co je to destinační management a k čemu je dobrý kulturním aktérům

 • Kde a jak najít turisty a nové cílové skupiny pro váš kulturní projekt

 • S kým a jak je vhodné navázat spolupráci, pokud jste kulturní organizace, abyste co nejlépe využili příležitosti cestovního ruchu

 • Jak se vyhnout „overtourismu“ a dělat kulturní akce udržitelně ve vztahu k turistům k místní komunitě

 • Ekonomické dopady kultury a cestovního ruchu

Finanční plánování v kultuře   

- prezenčně 7 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 12. 9. 2024
Školitel: Culture Matters, Hana Průchová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Základní principy finančního řízení kulturní organizace

 • Jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování

 • Jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace a využít jej pro úspěšné finanční řízení organizace

 • Jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu

 • Jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

 • Seznámíte se s technikou Work Breakdown Structure (WBS) a řekneme si, jak ji využít při přípravě finančního plánu eventu

 • Na workshopu si zpracujete WBS vámi vybraného projektu a navazující finanční rozvahu

 • Rozpracujete si tabulku rozpočtu sloužící pro plánování a řízení finanční stránky vašeho projektu

Proč mecenáši (ne)podporují kulturu

- prezenčně 7 hodiny, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 14. 11. 2024
Školitel: Culture Matters, Martin Hudeček
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Vidět svět očima mecenášů

 • Kde a jak získat kontakty na potenciální dárce a sponzory

 • Jak oslovit individuální dárce a domluvit si s nimi osobní schůzku

 • Jak formulovat dopis potenciálnímu dárci

 • Jak oslovit firemní dárce, kde je hledat a jaká jsou jejich specifika oproti individuálním dárcům

 • Jak o dárce dobře pečovat a udržovat databázi kontaktů aktivní

 • Jaké jsou největší chyby v českém fundraisingu, zejména v odvětví KKO

Studie proveditelnosti – první krok  

- on-line, 2,5 hodiny, čas: 9:00–11:30 hod.
Datum konání: 18. 10. 2024
Školitel: Culture Matters, Ondřej Špaček
Popis – cíl: První krok k úspěšnému projektu

 • Jaká je poptávka a nabídka po dané aktivitě / infrastruktuře v dané lokalitě? Jaká je konkurence a trh?

 • Má projekt smysl ekonomicky?

 • Jaké jsou dostupné zdroje (finanční, lidské), časové možnosti a další limity?

 • Jaká má být právní forma a organizační struktura pro projekt? Kdo bude za co odpovědný?

 • Jaké projekt naplánovat a stanovit harmonogram?

 • Jaká jsou rizika?

Osobní finance a cenotvorba ve tvůrčích profesích

- prezenčně 1,5 hodiny, čas: 16:30–18:00 hod.
Datum konání: 28. 11. 2024
Školitel: KUMST
Místo konání: Údolní 19, Brno
Popis – cíl: Provedeme Vás otázkami financí pro středně pokročilé

 • Kde získat na své projekty finance

 • Jak kontinuálně pracovat s cenotvorbou, tak aby vypovídala o hodnotě produktu či služby

 • Co je ideální stav při sledování cashflow

 • Prakticky si na workshopu spočítáte, jak správně nastavit finance

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancován statutárním městem Brnem.

Vzdělávací aktivity v uplynulém období