Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí od září 2023 vzdělávání pro pracovnice a pracovníky v kulturním a kreativním sektoru. Kurzy a semináře vedou zkušení profesionálové. Vzdělávání je zdarma a absolventi získají potvrzení o účasti na vzdělávání.

Připravili jsme pro vás 2 nové termíny školení:
1) AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost (16. 10. 2023)
2) Google Workspace – sdílení (22. a 23. 11. 2023)
Přihlašovací formulář
Přihlášení je možné do 2. října 2023 do 15:00 hodin.

(na ostatní kurzy a semináře bylo možné se přihlásit do pátku 22. září 2023 do 17:00 hodin)

Kontaktní osoby:
Mgr. Olga Čejková, vedoucí Oddělení marketingu a KVS
e-mail: marketing@kjm.cz, telefon: +420 542 532 107
Eva Pokorová, DiS., asistentka ředitelky
e-mail: kjm@kjm.cz, telefon: +420 542 532 111

Vzdělávat se můžete ve 3 oblastech:

Rekonstrukce Ústřední knihovny KJM na Kobližné

Vážení návštěvníci, informujeme, že právě probíhá rekonstrukce vnějších i vnitřních prostor Ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V příštích měsících budeme uvádět do provozu nové výtahy, automatizovanou linku pro vracení knih, šatny, sociální zařízení a čeká nás i oprava fasády. To vše připravujeme pro vás a pro zvýšení vašeho komfortu při využívání služeb knihovny. Bohužel to krom dočasného drobného omezení některých našich služeb znamená i případnou zvýšenou míru hluku v prostorách knihovny, za což se omlouváme a prosíme vás o toleranci. Děkujeme za pochopení.

a) Manažerské a komunikační dovednosti

Top a střední management 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 2x 8 hodin (+ možnost on-line), čas: 9:00–18:00 hod. (příchod 8:30 hod.)
Termíny: 14. 9. a 19. 10. 2023
Místo konání: Succes Busines, Maříkova 1899/1, Brno-Řečkovice
Popis – cíl: Zvýšení jistoty lidí ve vedoucích pozicích

 • Zásady a pravidla dobrého vedoucího.

 • Motivace a práce s ní.

 • Jak vyvážit práci a rodinu.

 • Práce s lidmi a jak udržovat dobré vztahy a náladu na pracovišti.

 • Jak zajistit, aby lidé byli spokojenější.

 • Práce s emocemi v týmu.

 • Prevence vyhoření.

 • Hodnocení zaměstnanců. 

 • Jak pracovat se stresem.

 • Jak zajistit, aby se nový člověk rychle zapracoval.

Management pro pokročilé – etika

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 8 hodin, čas: 9:00–18:00 hod. 
Datum konání: 8. 11. 2023
Místo konání: Succes Busines, Maříkova 1899/1, Brno-Řečkovice
Popis – cíl: Jak pracovat se svojí etikou a etikou svých lidí

 • Jakým způsobem si budovat svoji autoritu. 

 • Jak předcházet nepříjemným situacím v týmu. 

 • Jak zachovat pořádek a morálku ve skupině.

 • Jak dosáhnout toho, že jsou požadavky vykonány.

Psychologie v profesní komunikaci a motivaci  

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 3x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Termíny: 2. 10. a 16. 10. a 24. 10. 2023
Místo konání: Brněnská personalistika, Lazaretní 925/9, Brno-Zábrdovice
Popis – cíl: Získání praktických znalostí v oblastech komunikace a motivace

 • Umožnit „vystoupit“ ze zaběhaných způsobů chování. 

 • Naučit se motivovat a hodnotit klíčové lidi podle jejich potřeb. 

 • Získat schopnost jednat v pracovních vztazích podle osobnostních, sociálních a profesních charakteristik.

 • Využívat nové znalosti k vytvoření tvůrčí a týmové atmosféry. 

 • Získání zpětné vazby o svých vlastních předpokladech a rady k posílení silných stránek.

Proč a jak tvořit strategii 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE A WORKSHOPU JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod. 
+ volitelně prezenčně workshop: 3 hodiny, čas: 14:00–17:00 hod.
Datum konání: 18. 9. 2023
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
Popis – cíl: Plánování a tvorba strategie a důvody, proč ji tvořit

 • Jak dlouho trvá vytvoření strategie. 

 • Koho do přípravy strategie zapojit.

 • Jaké výhody a nevýhody má zapojení externího odborníka/firmy. 

 • Jaké části má strategie, které lze a které nelze opomenout. 

 • Jak zařídit, aby strategie neskončila v šuplíku.

 • Workshop – praktické výstupy pro vlastní strategii.

Evaluace kulturní organizace 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod. 
Datum konání: 6. 12. 2023 
Popis – cíl: Metody a metodiky evaluace kulturních organizací a jejich zkušenosti

 • Jaké kulturní organizace evaluaci zavádějí a proč.

 • Kdo evaluaci vyžaduje.

 • Kritéria hodnocení a kdo je hodnotitelem.

 • Jak začít se sebe-evaluací. 

 • Jak v rámci evaluace pracovat s mnoha daty z různých zdrojů (statistiky ČSÚ, NIPOS, ticketingové systémy, sociální sítě a marketing aj.). 

 • Jak souvisí evaluace se strategickým plánováním kulturní organizace.

 • Aktuální trendy v této oblasti v ČR i Evropě.

Projektový management v kultuře 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod. 
Datum konání: 26. 10. 2023 
Popis – cíl: Přípravy a realizace kulturních akcí

 • Jak se kulturní projekt liší od ostatních typů projektů a co to znamená pro jeho přípravu a realizaci.

 • Na co si dát pozor při aplikací obecného projektového řízení v kultuře.

 • Jak dobře naplánovat projekt a nastavit kritéria úspěšnosti. 

 • Jak pracovat s plány v průběhu celého životního cyklu projektu.

 • Jak plány a nastavená kritéria využít pro realizaci a hodnocení projektu. 

 • Jak využít výsledky hodnocení pro další zlepšování. 

Komunikace s klienty a kolegy 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 28. 11. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny

 • Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. 

 • Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného.

 • Příprava na nepříjemné jednání.

 • Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše „krevní skupina“.

 • Komunikační pravidla s klientem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.

Komunikace pro vedoucí pracovníky 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 7. 12. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno 
Popis – cíl: Komunikace v systému instituce a vliv vedoucího pracovníka na tuto komunikaci

 • Vedení obtížných rozhovorů.

 • Vedení porad.

 • Vedení rozhovoru s uchazečem o práci.

PR akademie pro kulturní organizace 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 7dílný cyklus, 7x 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod. 
Termíny: 11. 9. a 25. 9. a 9. 10. a 23. 10. a 6. 11. a 20. 11. a 11. 12. 2023
Popis – cíl: Zvýšení znalostí pro úspěšnou komunikaci organizace

 • Strategická úvaha o komunikaci • úvod do kurzu • vize organizace • strategie • strategický plán • plánování komunikace • sdělení • cílové skupiny, kanály, harmonogram • zdroje • průběžná práce s plánem, změny v plánu • příklady dobré praxe. 

 • Sociální sítě - obsah systematicky • sociální sítě – aktuální informace o používanosti a obsahu • systémy spolupráce s kolegy při přípravě obsahu, • řízení komunikace, plán komunikace, odpovědnosti, • nastartování brainstormingu a kreativity v týmu • příprava textů a dalšího obsahu • příklady dobré praxe. 

 • Sociání sítě – jak na komunitu • budování komunity vs. informace na sociálních sítích, • znalost cílového publika a navázání na cíle komunikace • trénink práce s cíli v jednotlivých formátech • social care, kultivace diskuse, práce s osočováním/nenávistnými příspěvky • vyhodnocování dopadů práce na sociálních sítích. 

 • Text jako základní dovednost v PR • text okem editora: co se dá škrtnout nebo napsat lépe, • obvyklé chyby a zlozvyky • zásady pro psaní srozumitelné a přehledné • kudy se dostávají do textu emoce • neodolatelný titulek, výzvy k akci • kontrola kvality textu. 

 • Vlastní médium, nejdůležitější komunikační nástroj • newsletter a web jako super efektivní komunikační nástroje • audit aktuálního stavu vlastních médií, jejich vzájemné provázanosti a podpory • psaní pro newsletter a web, Call to Action, vyhodnocování • napojení na další média. 

 • Eventy a on-line eventy • pohled na akce jako komunikační nástroj, perspektiva cílů komunikace • reflexe zkušeností účastníků s pořádáním eventů v on-line prostředí • nástroje on-line eventů, podpora všesměrné komunikace on-line • dramaturgie eventů v kontextu komunikační strategie • propagace on-line eventů.

Autorský zákon 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

On-line: 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod. 
Datum konání: 30. 11. 2023 
Popis – cíl:  Poslední novela autorského zákona č. 429/2022 Sb., účinná od 5. ledna 2023

 • Přehled nových ustanovení autorského zákona.

 • Vybraná ustanovení autorského zákona – nejčastější dotazy (např. zaměstnanecká díla, výjimky z práv, kolektivní správa práv).

 • Změny týkající se zejména digitálních platforem, vydavatelů periodik, ale také knihoven, muzeí a galerií.  

 • Aktuální a budoucí autorskoprávní témata v EU a ve Světové organizaci duševního vlastnictví.

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:00–16:00 hod. 
Datum konání: 5. 10. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno 
Popis – cíl: Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“

 • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU).

 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům.

 • Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti. 

 • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců.

 • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených.

 • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 • Doprovodné legislativně technické a věcné změny.  

Popis – cíl: K aplikaci vybraných ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy

 • Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání pracovního poměru.

 • Pracovní doba a doba odpočinku.

 • Překážky v práci a náhrada mzdy/platu.

b) Digitální dovednosti 

Kybernetická bezpečnost 

(!) KAPACITA SEMINÁŘŮ JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 2 hodiny, čas: 10:00–12:00 hod.
Datum konání: 22. 9. a 27. 10. 2023
Popis – cíl:  Jak žít a přežít v kybersvětě

 • Zvýšení bezpečnosti a soukromí v kyberprostoru.

 • Péče o hesla.

 • Zabezpečení zařízení.

 • Sociální inženýrství (phishing, vishing).

 • Malware a scam.

 • Zranitelnosti.

 • Nečekané hrozby.

 • Trendy a výhled.

 • Praktická cvičení.

Digitální marketing 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Termíny: 19. 9. a 20. 9. 2023
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno - Žabovřesky 
Popis – cíl: Jak zvýšit výkon webu a jeho návštěvnost

 • Možnosti reklamy na internetu. 

 • Co je PPC, SEO, Funpage, konverze, Squeeze page ad.

 • Webová analytika.

 • Databáze kontaktů.

 • Sociální sítě: Facebook + Google + Twiter + Linkedin, e-mail marketing.

Google Workspace – sdílení 

(!) BYL VYPSÁN NOVÝ TERMÍN 22. 11. A 23. 11. 2023, NA KTERÝ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 2. 10. 2023.


KAPACITA SEMINÁŘE V TERMÍNU 13. 11 A 14. 11. 20203 JE JIŽ NAPLNĚNA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Termíny: 13. 11. a 14. 11. 2023; 22. 11. a 23. 11. 2023
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno - Žabovřesky
Popis – cíl: Disk, dokumenty, tabulky, prezentace a formuláře, kalendář

 • Co je cloudová aplikace a jak je to s bezpečností, co nabízí, orientace na uživatele. 

 • Google disk.

 • Webový klient.

 • Správa a organizace dat.

 • Sdílené disky, mobilní aplikace.

 • Dokumenty, tabulky.

 • Tipy a novinky.

Práce s daty v kultuře (pro knihovníky)

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:30–15:30 hod. 
Datum konání: 21. 11. 2023
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
Popis – cíl: Práce s daty v základních obrysech, jejich analýza a zpracování

 • Zdroje dat v kultuře/knihovnictví a podoby dat.

 • Data pro digitální humanitní vědy.

 • Import dat a analýza metadat. 

 • Čištění dat v aplikaci Open Refine.

 • Základní transformace dat v MS Excel.

 • Kontingenční tabulky a jejich využití pro základní analýzu dat.

 • Základy vizualizace dat a manipulace s vizualizací z pohledu tvůrce.

Práce s daty obecně

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:30–15:30 hod.  
Datum konání: 27. 11. 2023
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
Popis – cíl: Práce s daty v základních obrysech, jejich analýza a zpracování

 • Zdroje dat a podoby datasetů.

 • Otevřená data u nás i ve světě.

 • Co jsou metadata a jak je číst.

 • Čištění dat a Open Refine.

 • Základní transformace dat v MS Excel.

 • Kontingenční tabulky a jejich využití pro základní vhled do dat.

 • Základy vizualizace dat a manipulace s vizualizací.

AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost 

(!) BYL VYPSÁN NOVÝ TERMÍN 16. 10. 2023, NA KTERÝ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 2. 10. 2023.


KAPACITA SEMINÁŘE V TERMÍNU 30. 11. 2023 JE JIŽ NAPLNĚNA. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:30–16:00 hod.
Datum konání: 16. 10. 2023; 30. 11. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno 
Popis – cíl: Gramotnost ve vyhledávání informací, schopnost s vybranými nástroji pracovat 

 • Způsoby organizace dat a jejich struktura.

 • Práce s vybranými nástroji (ChatGPT; Dalle-2; DeepL; Connected Papers; List Maps; atp.).

 • Schopnost kriticky reflektovat limity a hrozby nových technologií.

Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinaci 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:30–16:00 hod.
Datum konání: 19. 10. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno 
Popis – cíl: Digitální komunikace a kooperace v práci i komunitě

 • Digitální kompetence a návyky.

 • Virtuální pracovní prostředí.

 • Práce s prostorově nehomogenním týmem.

 • Propojování se a schopnost spolupráce virtuálních týmů.

Digitalizovaná kulturní paměť v celoživotním učení aneb Humanitní vědy dokořán

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 6 hodin, čas: 9:30–16:00 hod. 
Datum konání: 7. 11. 2023 
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno 
Popis – cíl: Orientace v digitalizovaném kulturním dědictví nejen skrze paměťové a kulturní instituce

 • Zahraniční praxe paměťových institucí se zaměřením na didakticky cílené kurátorské aktivity s digitalizovaným fondem.

 • Digitální kolekce – jak je designovat v perspektivě uživatelů paměťových i kulturních institucí.

 • Vzdělávací a osvětový potenciál digitálních kolekcí se zaměřením na humanitní a společenskovědní témata.

 • Současné didaktické paradigma a jeho přístupy k využití digitalizované kulturní paměti (nelineární příběh, role-playing, imerze aj.).

 • Rozvoj kompetencí a gramotností v edukačních aktivitách založených na interakci s digitalizovanou kulturní pamětí (kritické myšlení, mediální a informační gramotnost, kulturní kompetence aj.).

 • Vzdělávací technologie a jejich nástroje pro tvorbu digitálních vzdělávacích objektů – základy práce s aplikací Twine.

MS Excel pro mírně pokročilé 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod. 
Datum konání: 1. 11. a 2. 11. 2023 
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno - Žabovřesky
Popis – cíl: Tipy pro efektivní práci 

 • Editace a základní úpravy buněk.

 • Seznámení s prostředím aplikace.

 • Formátování buněk a oblastí.

 • Zapisování vzorců a správné adresování na buňky.

 • Vkládání vzorců a základních funkcí.

 • Orientace v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel.

 • Užitečné funkce Excelu.

 • Adresace buněk.

 • Práce s rozsáhlejšími tabulkami.

 • Vzhled stránky před tiskem.

 • Automatický formát tabulky a práce se strukturovanou tabulkou.

c) Finanční gramotnost

Základy podnikání pro OSVČ

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

Prezenčně: 5,5 hodin, čas: 9:00–14:30 hod. 
Datum konání: 1. 11. 2023
Místo konání: Bude upřesněno
Popis – cíl: Základní povinnosti a znalosti podnikatele

 • Úvod do podnikání.  

 • Vedení účetnictví, daňová evidence, výkazy účetní závěrky.

 • Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce.

 • Personalistika, odvody sociálního a zdravotního pojištění a daní při zaměstnávání osob.

 • Výpočet daně z příjmu fyzických osob z podnikatelské činnosti, odepisování majetku.

Ekonomika pro neziskové organizace – spolky 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

Prezenčně: 5,5 hodin, čas: 9:00–14:30 hod.
Datum konání: 21. 11. 2023
Místo konání: Bude upřesněno
Popis – cíl: Posílení základních znalostí v ekonomické sféře

 • Založení spolku, základní dokumenty, evidence skutečných majitelů.

 • Základy účetnictví neziskového sektoru, účetní knihy a výkazy účetní závěrky.

 • Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce.

 • Základní kontrola hospodaření, problematika vyúčtování dotací a účelových finančních prostředků.

 • Výpočet daně z příjmu právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka – zaměřeno na spolky.

Hospodaření příspěvkové organizace pro manažery 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

Prezenčně: 5,5 hodin, čas: 9:00–14:30 hod.
Datum konání: 19. 10. 2023
Místo konání: Bude upřesněno
Popis – cíl: Posílení základních znalostí v hospodaření organizace

 • Práva a povinnosti příspěvkových organizací podle rozpočtových pravidel, vztah zřizovatele a příspěvkové organizace.

 • Co všechno lze přečíst v účetních knihách a ve výkazech účetní závěrky.

 • Základní kontrolní mechanismy, zavedení vnitřního kontrolního systému.

 • Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce.

 • Povinná publikace smluv podle zákona č. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ekonomika pro PO 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

Prezenčně: 5,5 hodin, čas: 9:00–14:30 hod.
Datum konání: 7. 11. 2023
Místo konání: Bude upřesněno
Popis – cíl: Posílení znalostí v ekonomické oblasti PO 

 • Hospodaření příspěvkové organizace zřízené ÚSC podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 • Pracovněprávní vztahy zaměřeno na novelu Zákoníku práce. 

 • Účtování o transferech a fondech.

 • Vnitřní kontrolní systém a veřejnoprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

 • Pravidla pro hospodaření s FKSP.

Ekonomické dopady kultury 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

On-line: 3 hodiny, 11. 10. , čas: 9:00–12:00 hod. + volitelná nástavba prezenčně: 3 hodiny, 18. 10., čas: 14:00–17:00 hod.
Datum konání: 11. 10. a 18. 10. 2023
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Dopady kulturních projektů na dané místo, region a místní ekonomiku

 • Proč je dobré mít o dopadech vašeho projektu/organizace jasný přehled.

 • Jak vám může dopadová analýza otevřít nejedny dveře a pomoci i ke strategickým rozhodnutím.

 • Některé dopady jsou neměřitelné, některé lze spočítat. 

 • Základní principy výpočtu ekonomických dopadů kultury a jaká data k výpočtu potřebujete. V praktické části si spočítáme rámcové ekonomické dopady vašeho konkrétního projektu krok za krokem.

 • Nástroj KulKal.cz a práce s ním. 

 • Zpracujete si vlastní dopadovou analýzu.

Grantový fundraising a negrantový, crowdfunding 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

On-line: 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 30. 11. 2023
Popis – cíl: Představení základního přehledu možných finančních zdrojů pro kulturní projekty 

 • Dotace a granty.

 • Příjmy z prodeje vstupenek. 

 • Soukromí sponzoři a mecenáši. 

 • Crowdfunding a další moderní či méně obvyklé možnosti financování.

 • Příklady z praxe neziskových organizací a projektů.   

Úspěchy a fuckupy v podnikání

(!) NA TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 22. 9. 2023 DO 10:00.

Prezenčně: 1,5 hodiny, čas: 16:00–17:30 hod. 
Datum konání: 22. 9. 2023
Místo konání: Kreativní hub KUMST, Údolní 19, Brno
Popis – cíl: Starting point pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích

 • Svět start-upů a byznysu.

 • Diskuse s vizionářem a spolutvůrcem firem jako Toprecepty.cz, Nesnězeno, Donio.cz a dalších.

Finance, cenotvorba a práce s cashflow 

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Prezenčně: 3 hodiny, čas: 17:00–20:00 hod. 
Datum konání: 26. 10. 2023
Místo konání: Kreativní hub KUMST, Údolní 19, Brno
Popis – cíl: Provedeme Vás otázkami financí pro středně pokročilé

 • Kde získat na své projekty finance.

 • Jak kontinuálně pracovat s cenotvorbou, tak aby vypovídala o hodnotě produktu či služby.

 • Co je ideální stav při sledování cashflow.

 • Prakticky si na workshopu spočítáte, jak správně nastavit finance.

Vzdělávání je realizováno za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancováno statutárním městem Brnem.