Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce Knihovny Jiřího Mahena v Brně se realizuje na bázi partnerství knihoven, setkání, projektů a členství v mezinárodních profesních organizacích.

Partnerství 

Knihovna Raczyńskich v Poznani

Dne 15. září 2006 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Knihovnou Raczyńskich z Poznaně. Cílem partnerských knihoven je výměna odborných zkušeností a vzájemná prezentace partnerských měst a kultur obou národů. Úspěšná spolupráce města Brna s polskou Poznaní, důležitým obchodním, průmyslovým a kulturním centrem, byla navázána v roce 1966 smlouvou o přátelství a spolupráci na úseku kulturním, turistickém, společenském a výměně zkušeností z komunálního hospodářství. V roce 1989 došlo k prodloužení a rozšíření smlouvy o oblast ekonomickou a výměnu odborníků.

Kontaktní osoba:
Jana Šubrová
tel. +420 542 532 140
e-mail: subrova@kjm.cz

V roce 2023 se již potřinácté konal festival Dny polské kultury v Brně, jehož počátky jsou spojeny s oslavou 45 let partnerství města Brna a města Poznaně (v roce 2011). V letošním roce jsme si tedy připomněli 57. výročí vzájemné spolupráce. Festival proběhl ve dnech 11. 4. – 30. 4. 2023 a krom bohatého programu v Knihovně Jiřího Mahena nabídnul také přehlídku polských filmů, putovní výstavu, tematické diskuze či tradiční polské menu.

Projekty

Záložka do knihy spojuje školy

Česko-slovenský projekt ve spolupráci Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Národnýho inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave, realizován v letech 2016–2022.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2022 již 13. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení.

2022: Můj literární příběh čeká na tvé přečtení
Navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 


Vyhodnocení česko-slovenského projektu 2022

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislave

Setkávání

Studijní zahraniční cesty (2023)

Studijní zahraniční cesty Knihovny Jiřího Mahena v Brně v roce 2023 a příprava mezinárodních workshopů na rok 2024.

Veletrh dětské knihy v Poznani (2018)

Pravidelná účast zaměstnanců Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Veletrhu dětské knihy v polské Poznani. Realizováno v rámci partnerství Knihovny Jiřího Mahena s Knihovnou Raczyńskich.

Mezinárodní knižní veletrh v Turíně – cena A Corto di libri (2017)

Převzetí ceny za nejlepší knihovnické video „Chvíli se zdržím / I’ll be a while“ v rámci slavnostního vyhlášení vítězů 9. ročníku ceny ACDL z rukou italského Ministerstva kultury CEPELL (Centrum pro knihy a čtení).

Setkání s prezidentkou IFLA Sinikkou Sipilä (2015)

Na programu setkání byly prezentace o systému knihoven ve Finsku a jako prezidentka IFLA se Sinikka Sipilä věnovala také jednomu z aktuální dokumentů – IFLA Trends. Realizováno v rámci konference Bobcatsss 2015.

Tramvaj čtenářů: 25 let partnerství Brno – Stuttgart (2014)

Prezentace partnerských měst a kulturní program v Tramvaji čtenářů: hudba a knihy, obří puzzle Evropy, zábavný kvíz, občerstvení, box na knihy, propagační předměty aj.

Seminář s ředitelkou americké knihovny roku 2013 Valerií Gross (2014)

Seminář s ředitelkou knihovny v Howard County v Marylandu Valerií Gross na téma knihovny jako vzdělávací instituce. Seminář byl realizován v rámci partnerství s projektem BiblioEduca, jež se zaměřuje na podporu vzdělávání v knihovnách.

Setkání knihovníků projektů Et Lettera – writing picture, drawing words (2012)

Evropský projekt Et Lettera: psát obrázky, kreslit slova – propojoval šest evropských měst (Arad, Barcelonu, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšavu) se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní. KJM se zapojila putovní výstavou starých i moderních tisků ze sbírek partnerských měst a mezinárodní konferencí.