Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství je metodické centrum zaměřující se na podporu dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím přímé i nepřímé práce s dětskými čtenáři (mj. i časopis Impulsy či Databanka vzdělávacích knihovnických programů). Věnuje se také dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků pro děti a mládež a dalších zájemců o problematiku dětského čtenářství.

Kontakt

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí centra
Tel.: +420 542 532 146
E-mail: cdc@kjm.cz

Adresa:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Ústřední knihovna KJM, Knihovna po děti a mládež
Kobližná 4, 601 50 Brno

Konference a semináře 2024

Spolupráce knihoven a škol

  • Datum konání: 26. března 2024

  • Místo konání: Ústřední knihovna KJM, Brno, Kobližná 4

Pořádaná konference si klade za cíl nejenom shrnout aktuální stav spolupráce knihoven a škol, výzkumné poznatky, ale především otevřít širokou diskuzi, která povede k lepšímu poznání očekávání a potřeb obou stran spolupráce, tj. škol a knihoven. Nabídne seznámení se s možnostmi subjektů hrajících klíčovou roli při rozvoji této spolupráce.

Cílem je nastartovat diskuzi, která bude podporovat spolupráci škol a knihoven na všech úrovních a vytvářet žákům funkční prostor pro celoživotní vzdělávání a učení v propojení formálního a neformálního prostředí, zároveň zde hraje klíčovou roli i síťování partnerů, kteří se na dosažení cíle budou podílet.

U "jednacího stolu" zasednou zástupci veřejných knihoven a škol, zástupci z oblasti kultury a školství na celostátní úrovni, ale i zástupci z akademické sféry či samotní studenti. Poznatky získané z této konference budou následně dále využívání při koncipování budoucích aktivit.

Součástí programu bude představení praktického nástroje podporujícího knihovny při tvorbě nabídky vzdělávacích programů – Databanky vzdělávacích knihovnických programů.

Akce je pořádána Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně za podpory dotačního programů VISK 1.

Těšíme se na vaši účast!

Poezie stále žije

  • Datum konání: 24. dubna 2024

  • Místo konání: Ústřední knihovna KJM, Brno, Kobližná 4

Seminář Poezie stále žije bude zacílen na zprostředkování nápadů na práci s básněni, jak uchopit problematiku recitace či představení zajímavé básnické produkce pro děti a mládež.

Součástí semináře bude zcela standardně zařazení i praktických workshopů k danému tématu a výměna zkušeností mezi účastníky.

Přihlašování na akci je již umožněno – viz přihlašovací formulář níže – a bude probíhat do 19. 4. 2024.

Součástí semináře budou zcela standardně také tematické workshopy  viz program níže.

Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Těšíme se na vaši účast!

PROGRAM

Čas

Příspěvek/workshop

9.00–9.30 h

Registrace

9.30–10.30 h

Výlet do historie poezie pro děti a mládež

přednášející: Pavlína Lišovská (KJM v Brně, Centrum dětského čtenářství

Poezie pro dětské čtenáře má kořeny hluboko v naší historii, jelikož říkadla a básničky patřily k žánrům, jež byly přirozenou součástí už raného dětského života. Jaké jsou milníky poezie pro děti? Kdo byli významní básníci ve vybraných vývojových etapách? Jaký je stav současné dětské poezie? A... čte poezii dnes ještě někdo?

10.30–10.45 h

přestávka

10.45–11.45 h

Nesmiřitelní sourozenci – poezie a slam

přednášející: Ondřej Hrabal (básník, copywriter, organizátor kulturních akcí, autor básnické sbírky pro děti Tasemnice hledá byt; Mistr ČR ve slampoetry 2018)

Básník, autor dětské literatury a mistr ČR ve slam poetry Ondřej Hrabal představí svou tvorbu v celé její šíři. Kromě ukázek rozličných textů bude s autorem probíhat moderovaná diskuze. Jaké jsou rozdíly mezi psaním slamu a básně? Jak důležitý je pro básníka přednes? Má dnes poezie dostatek pozornosti? Co pro současnou poezii znamená návštěvnost slam poetry exhibic?

11.45–12.45 h

obědová pauza

12.45–13.45 h

Snový i veselý poetický svět Daniely Fischerové

přednášející: Daniela Fischerová (spisovatelka, dramatička, scénáristka, publicistka a renomovaná autorka mnoha knih (básnických i prozaických) pro děti a mládež - Ochechule s ukulele, Tetovaná teta, Pohoršovna, Bylum nebylum aj.)

Společné povídání a beseda s Danielou Fischerovou o její tvorbě nejen pro děti, o tom, kde nachází nápady na své texty, jaké to je skládat básně pro náročné dětské publikum, jestli je těžké nacházet inspiraci, a mnohém dalším.

13.45–14.00 h

přestávka

14.00–15.00 h

Jak hledat a vybírat literaturu pro dětský přednes

přednášející: Emilie Zámečníková (pedagožka v oboru herectví, přednes a dramatická výchova, režisérka a scénáristka, herečka, autorka knihy Cesta k přednesu aneb Průvodce pro mladé recitátory a jejich pedagogy)

Vždy začátkem roku se rozjíždějí dětské recitační přehlídky, nejdříve školní kola, pak okresní, krajská a vrcholem je v červnu národní přehlídka Dětská scéna, kde vystupují dětští recitátoři z celé republiky, kteří prošli sítem nižších kol. Do knihoven přicházejí děti, rodiče, učitelé a mnozí další, a obracejí se na knihovníky s prosbou, aby jim vybrali text pro přednes. Hledání „toho pravého textu“ pro dětskou recitaci není jednoduché, hledisek je mnoho, někdy si neví rady ani ti, kteří se s potencionálním recitátorem dobře znají, natož knihovník, byť dobře obeznámený dětskou literaturou. Pokusím se na mnohé otázky této problematiky nalézt odpovědi, nebo alespoň nastínit možnosti hledání literárního textu, ať už prozaického, nebo poetického…

15.00–15.15 h

přestávka a přesun na workshopy

15.15–16.45 h

Workshopové odpoledne / Poetické odpoledne

Každý ze zájemců obdrží před konáním semináře speciální přihlášku, kde si vybere podle preferencí svůj workshop. Vybírat bude možné z těchto 3 akcí:

 

1) Každá věc má něco společného se štěstím - lektor: Marika Zadembská

Díky básnické sbírce Petra Borkovce se ocitneme na staré půdě, u babičky a dědečka, na prázdninách. Cílem lekce je čtenářská odezva, vyjádření svého názoru ke čtení, srovnávání zážitků a vzpomínek svých s autorem nebo ostatními dětmi. Metodou dvojitého zápisníku se naučíme propojovat text s vlastními vědomostmi, prožitky.

 

2) Pište tak, ať vás lidé poslouchají - lektor: Ondřej Hrabal (15.15–17.15 h!!!)

Myslíte si, že máte co říct? Lektor workshopu Ondřej Hrabal je přesvědčený, že ano. V rámci dvou hodin, ve kterých vás provede technikami tvůrčího psaní i principy slam poetry performance, se vám to pokusí dokázat. Přijďte ohledávat slova i jejich cestu z vaší mysli až do myslí posluchačů, kteří sedí v publiku. Najděte způsoby, jak se vyjadřovat tak, aby vás ostatní skutečně chtěli poslouchat. Najděte způsoby, jak se stát textem.

 

3) Když poezie tvoří obrazy a obrazy poezii lektor: Pavlína Lišovská

Téměř relaxační workshop plný barev, veršů, poetického zamyšlení i živelného tvoření. Pojďme si ukázat, že cesta k veršům přes "obrazy" je mnohdy jednodušší, než by se mohlo zdát. Nechejme se okouzlit básněmi a vytvořme vlastní výtvarné dílko na jejich podkladu. Nebo to udělejme naopak - mějme obraz a k němu najděme správného veršovaného parťáka... a když nenajdeme? Tak mu jej vytvoříme!

16.45–17.00 h

Závěr semináře

Čtenářské aktivity pro děti z 1. a 2. stupně ZŠ

  • Datum konání: 30. a 31. května 2024

  • Místo konání: Ústřední knihovna KJM, Brno, Kobližná 4

Seminář Čtenářské aktivity pro děti z 1. a 2. stupně základních škol se zaměří na zprostředkování příkladů dobré praxe lekcí pro děti školního věku, zajímavé metody práce či tituly, se kterými stojí za to pracovat na 1. či 2. stupni ZŠ.

Součástí semináře je zcela standardně zařazení i praktických workshopů a výměna zkušeností mezi účastníky a prezentace zajímavých programů realizovaných na uvedená témata v knihovnách.

Přihláška a program budou zveřejněny v první polovině května 2024 zde na webu KJM.

Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Těšíme se na vaši účast!

Chceme dětem číst 16 aneb Nejoblíbenější trojlístek (fantasy, sci-fi, komiksy)

  • Datum konání: 16. a 17. října 2024

  • Místo konání: Ústřední knihovna KJM, Brno, Kobližná 4

Tradiční seminář Chceme dětem číst bude mít již svůj 16. ročník a jeho tématem budou 3 nejoblíbenější žánry mezi dětskými a dospívajícími čtenáři – fantasy, sci-fi a komiksy. Hlavním cílem bude proniknout do těchto žánrů, jejich pojetí, představení zajímavých autorů a literárních počinů v této oblasti a ukázky práce s těmito žánry. Mezi hosty se objeví i autoři těchto žánrů. 

Součástí semináře je zcela standardně zařazení i praktických workshopů a výměna zkušeností mezi účastníky a prezentace zajímavých programů realizovaných na uvedená témata v knihovnách.

Přihláška a program budou zveřejněny na konci září 2024 zde na webu KJM.

Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

Těšíme se na vaši účast!

Projekty

Záložka do knihy spojuje školy: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia.

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Association of School Librarianship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day).

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Inspirující svět pohádek, básní a příběhů, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, přátelských kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie a kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu, nebo jako součást školního projektu

Základní školy a osmiletá gymnázia, které se chtějí zúčastnit česko-slovenského projektu, vyplní elektronickou přihlášku, která je zveřejněna na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže:
https://nivam.sk/kniznica/skolske-kniznice/cesko-slovensky-projekt-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly/prihlaska-do-14-rocniku-cesko-slovenskeho-projektu-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly/

Elektronické přihlášky jsou přijímány do 26. září 2023.
Na základě přihlášek budou z českých škol a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže zašle přihlášené české škole i slovenské škole do 4. října 2023 kontaktní adresu přidělené partnerské školy a podrobné doplňující informace o průběhu realizace česko-slovenského projektu.
Vzájemné zasílání záložek a další přátelské kontakty jsou jen v gesci zúčastněných škol.
Česko-slovenský projekt bude zakončen 31. října 2023. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyzve české a slovenské partnerské školy k dobrovolnému zaslání informací o průběhu celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií nejkrásnějších záložek.
Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2023 na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (www.nivam.sk).

Podrobnější informace naleznete v příloze:

Vyhodnocení