Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství je metodické centrum zaměřující se na podporu dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím přímé i nepřímé práce s dětskými čtenáři (mj. i časopis Impulsy či Databanka vzdělávacích knihovnických programů). Věnuje se také dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků pro děti a mládež a dalších zájemců o problematiku dětského čtenářství.

Kontakt

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí centra
Tel.: +420 542 532 146
E-mail: cdc@kjm.cz

Adresa:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Ústřední knihovna KJM, Knihovna po děti a mládež
Kobližná 4, 601 50 Brno

Semináře / podzim 2023

Co číst dětem, když… – festival školní četby 1 a 2

Chceme dětem číst 15 aneb Literární speciality

  • Termín: 11. a 12. října 2023

  • 15. ročník tradičního semináře Chceme dětem číst se ponese v duchu tématu Literární speciality a bude se zaměřovat na zajímavosti na knižním trhu, opomíjené tituly i největší bestsellery, práci s literárními výjimečnostmi na lekcích v knihovnách. Výroční seminář bude zpestřen i speciálním překvapením!

  • Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu „Knihovna 21. století“.

  • Vložné na seminář činí 400 Kč, pro indiv. členy SKIP 350 Kč.

  • Kapacita semináře je omezena na 60 účastníků.

  • Podrobný program semináře a přihláška budou zveřejněny na této stránce na konci září 2023 mj. na adrese: 
    https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/chceme-detem-cist-15-aneb-literarni-speciality.

  • Těšíme se na Vaši účast!

Projekty

Záložka do knihy spojuje školy: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2023 14. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia.

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Association of School Librarianship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day).

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Inspirující svět pohádek, básní a příběhů, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, přátelských kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie a kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu, nebo jako součást školního projektu

Základní školy a osmiletá gymnázia, které se chtějí zúčastnit česko-slovenského projektu, vyplní elektronickou přihlášku, která je zveřejněna na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže:
https://nivam.sk/kniznica/skolske-kniznice/cesko-slovensky-projekt-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly/prihlaska-do-14-rocniku-cesko-slovenskeho-projektu-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly/

Elektronické přihlášky jsou přijímány do 26. září 2023.
Na základě přihlášek budou z českých škol a slovenských škol vytvořeny dvojice podle druhu a typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže zašle přihlášené české škole i slovenské škole do 4. října 2023 kontaktní adresu přidělené partnerské školy a podrobné doplňující informace o průběhu realizace česko-slovenského projektu.
Vzájemné zasílání záložek a další přátelské kontakty jsou jen v gesci zúčastněných škol.
Česko-slovenský projekt bude zakončen 31. října 2023. Následně Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyzve české a slovenské partnerské školy k dobrovolnému zaslání informací o průběhu celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií nejkrásnějších záložek.
Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2023 na webovém sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (www.nivam.sk).

Podrobnější informace naleznete v příloze:

Vyhodnocení