Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství je metodické centrum zaměřující se na podporu dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím přímé i nepřímé práce s dětskými čtenáři (mj. i časopis Impulsy či Databanka vzdělávacích knihovnických programů). Věnuje se také dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků pro děti a mládež a dalších zájemců o problematiku dětského čtenářství.

Kontakt a aktivity

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí centra

Tel.: +420 542 532 146

Email: cdc@kjm.cz

Adresa:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Ústřední knihovna, Knihovna po děti a mládež

Kobližná 4, 601 50 Brno

Semináře

Semináře pořádaném Centrem dětského čtenářství

Projekty

Projekty centra dětského čtenářství