Kreativní učení pro děti a mládež
v knihovně Jiřího Mahena v Brně

MK ČR – Národní plán obnovy

Cílem je obohatit program vzdělávacích volnočasových aktivit pro děti a dospívající mládež nabízených Knihovnou Jiřího Mahena v Brně o programy zapojující lektory-odborníky v oblasti kreativních odvětví. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství se specifickými vzdělávacími potřebami, děti mladšího školního věku i dospívající do 18 let. Lektorské a edukační programy, tvůrčí dílny, kurzy, workshopy pro děti a dospívající umožní účastníkům být součástí prožitkové muzikoterapeutické dílny, osvojit si techniky tvůrčího psaní podporující kreativitu, schopnost se verbálně vyjádřit i kritické myšlení, podílet se v týmu na tvorbě krátkého animovaného filmu metodou stop motion. 

Atraktivní programovou linií jsou také kreativní workshopy zaměřené na osvojování dovedností spojených s lidovým uměleckým řemeslem a moravskými tradicemi, jako je výroba unikátních batikovaných kraslic či technika drátování. 

Program 2022

Program 2023

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.