Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pro Vás a Vaše zaměstnance připravila nový projekt zaměřený na zvyšování kompetencí a rozvoj klíčových dovedností kulturních a kreativních pracovníků.
V roce 2024 probíhá program v jarním cyklu (březen–červen 2024) a v podzimním cyklu (září–prosinec 2024). Nyní Vám nabízíme termíny na jaro 2024.

Všechny vzdělávací programy jsou díky finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, Ministerstvu kultury ČR a spolufinancování statutárním městem Brnem pro účastníky zcela zdarma. 

Všechny prezenční programy se budou konat v Brně.
Po skončení vzdělávacího programu obdržíte certifikát o absolvování
Na jednotlivé programy je pouze omezený počet účastníků. 

Přihlašovací formulář

Kontaktní osoby:
Mgr. Olga Čejková, vedoucí Oddělení marketingu a KVS
e-mail: marketing@kjm.cz, telefon: +420 542 532 107
Eva Pokorová, asistentka ředitelky
e-mail: kjm@kjm.cz, telefon: +420 542 532 111

Vzdělávat se můžete ve 3 oblastech:

a) Manažerské a komunikační dovednosti

Manažerská psychologie

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 3x 8 hodin, čas: 9:00–18:00 hod.
Datum konání: 21. 3., 27. 3. a 11. 4. 2024
Datum konání: 3. 4., 4. 4. a 25. 4. 2024
Datum konání: 29. 5., 30. 5. a 13. 6. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Psychologické postupy při rozvoji/motivaci sebe a druhých

 • Motivátory/demotivátory

 • Vrozené a získané kompetence a rady, co s nimi

 • Adaptační dovednosti

 • Komunikační dovednosti, předpoklady

Manažerské řízení a vedení  

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 4. 6. a 5. 6. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Rozdíly mezi stylem manažera a leadera

 • Jak se stát leaderem

 • Co je předpokladem pro neformální autoritu a charismatickou osobnost

 • Kompetence manažera a leadera

 • Jak se liší běžná a manažerská komunikace, její pravidla a nejčastější chyby

 • Úloha firemních hodnot a firemní kultury při vedení a řízení

 • Jak se efektivně manažersky rozhodovat

 • Metody manažerského rozhodování

Prezentační a sebeprezentační dovednosti

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 2. 5. a 9. 5. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Využití výše uvedených kompetencí pro efektivní prezentaci a sebeprezentaci

 • Jak posílit význam svého tvrzení, aby bylo co nejvíce přesvědčivé

 • Pravidla pro prezentaci (výběr písma, obrázků, grafického znázornění apod.)

 • Využití neverbální a verbální komunikace

 • Motivační formulace v prezentaci, asociační techniky, využití metafor apod.

 • Rozdíl mezi pozitivní a negativní manipulací

 • Nácvik a zpětná vazba pro vlastní prezentační i sebeprezentační kompetence

Personalistika pro manažery a personalisty

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.   

– prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 19. 6. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Co všechno obsahuje personální práce v manažerské práci

 • Jak vést pohovory (přijímací, hodnotící, motivační, vytýkající apod.)

 • Jak řídi rozhovory v týmu i s jednotlivci

 • Motivační a aktivizující metody pro práci s týmem na poradě apod.

 • Diagnostické metody pro jednotlivce i týmy (bez znalosti psychologie)

 • Schopnost klást správně otázky, nejčastější chyby

Moderní trendy a priority v HR       

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 26. 6. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Seznámení se s aktuální situaci na trhu, s preferencemi uchazečů na trhu práce

 • Možný vývoj a řešení firem

 • Nové trendy: nové benefity

 • Možnosti home office pro jednotlivá odvětví

 • Life-balance, age-management, učící se organizace, diverzibilita, ekologická zodpovědnost

 • Různé trendy řízení a vedení

Sebeřízení a time management      

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 21. 3. 2024
Školitel: Culture Matters, Petr Hadač
Popis – cíl: Efektivní sebeřízení

 • Dosahování vytyčených cílů

 • Práce s úkoly a co dělat jinak

 • Učíme se ze svých zkušeností

 • Méně námahy – lepší pocit z odvedené práce

Proč a jak tvořit strategii
(opakované školení z roku 2023)    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
– prezenčně workshop 3 hodiny, čas: 14:00–17:00 hod.
Datum konání: 4. 6. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Plánování a tvorba strategie a důvody, proč ji tvořit

 • Jak dlouho trvá vytvoření strategie

 • Koho do přípravy strategie zapojit

 • Jaké výhody a nevýhody má zapojení externího odborníka / firmy

 • Jaké části má strategie, které lze a které nelze opomenout

 • Jak zařídit, aby strategie neskončila v šuplíku

 • Workshop – praktické výstupy pro vlastní strategii

Evaluace kulturní organizace
(opakované školení z roku 2023)    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 2. 5. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Popis – cíl: Metody a metodiky evaluace kulturních organizací a jejich zkušenosti

 • Jaké kulturní organizace evaluaci zavádějí a proč

 • Kdo evaluaci vyžaduje

 • Kritéria hodnocení a kdo je hodnotitelem

 • Jak začít se sebe-evaluací

 • Jak v rámci evaluace pracovat s mnoha daty z různých zdrojů (statistiky ČSÚ, NIPOS, ticketingové systémy, sociální sítě a marketing aj.)

 • Jak souvisí evaluace se strategickým plánováním kulturní organizace

 • Aktuální trendy v této oblasti v ČR i Evropě

Projektový management v kultuře
(opakované školení z roku 2023)    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.  
Datum konání: 11. 4. 2024
Školitel: Culture Matters, Daniela Zarodňanská
Popis – cíl: Přípravy a realizace kulturních akcí

 • Jak se kulturní projekt liší od ostatních typů projektů a co to znamená pro jeho přípravu a realizaci

 • Na co si dát pozor při aplikací obecného projektového řízení v kultuře

 • Jak dobře naplánovat projekt a nastavit kritéria úspěšnosti

 • Jak pracovat s plány v průběhu celého životního cyklu projektu

 • Jak plány a nastavená kritéria využít pro realizaci a hodnocení projektu

 • Jak využít výsledky hodnocení pro další zlepšování

Komunikační dovednosti

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 17. 4. a 18. 4. 2024
Školitel: Brněnská personalistika, Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.
Místo konání: Plynárenská 1, Brno-střed
Popis – cíl: Cílem je naučit se chápat rozdíly mezi lidmi

 • Komunikační čtverec a jeho využití v praxi

 • Posílení slovní zásoby a využití komunikačních technik

 • Komunikační vzdálenost v komunikačním vztahu

 • Odbourávání komunikačních šumů a bariér

 • Transakční analýzy

Komunikace v prostředí kulturní organizace
(opakované školení z roku 2023)   

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 4. 4. nebo 15. 5. 2024
Školitel: KAOMAT
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Komunikace s kolegy a s klienty

 • Jak vytvářet pozitivní obraz organizace

 • Faktory ovlivňující klima týmu

 • Jak tvorbou pravidel předejít krizovým situacím v týmu

 • Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny

 • Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše „krevní skupina“

 • Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé

 • Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného

 • Příprava na nepříjemné jednání

 • Komunikační pravidla s klientem agresivním, manipulujícím a s klientem vyhrožujícím stížností

 • Praktický nácvik náročných komunikačních situací

Osobní leadership        

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 17. 6. a 18. 6. 2024
Školitel: Nataša Franc
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Osobní leadership, mind set pro rozvoj otevřeného myšlení

 • Stress management

 • Organizace práce a prioritizace úkolů

 • Kritické/kreativní/inovativní myšlení

 • Mozkový jogging

Komunikace v leadershipu         

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 19. 6. a 20. 6. 2024
Školitel: Nataša Franc
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Role a kompetence lídra

 • Komunikace lídra

 • Řešení náročných komunikačních situací

 • Prezentace

 • Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace

 • Generační synergie

Jak změnit problémy v motivující výzvy         

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 8 hodin, 9:00–18:00 hod.
Datum konání: 17. 6. 2024
Školitel: Ing. Rastislav Zachar
Místo konání: Business Success Brno, Maříkova 1899/1,  Brno-Řečkovice
Popis – cíl: Jak být pánem každé situace 

 • Jak obnovit cíle, představivost a sny a znovu nastartovat chuť do práce i do života?

 • Jak zvládat protitlak od okolí?

 • Jaký zaujmout postoj k problémům a situacím, které nám život přináší?

 • Jak zvýšit svou odolnost a výdrž při překonávání překážek?

 • Na jaké „pasti“ je dobré si dát pozor při cestě za štěstím?

 • Co je štěstí a jak souvisí s problémy? 

Autorské právo

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 3x 4 hodiny, časy viz termíny
Datum konání: 21. 3., 25. 3. a 2. 4. 2024
Školitel: Martin Prokeš
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno

1) Základní instituty v autorském právu (21. 3. 2024, 10:00–15:00 hod.)

 • Pojem, prameny, zásady

 • Autorské dílo (znaky, plagiáty, třídění, zveřejnění)

 • Autor, autorství a spoluautorství

 • Vztah díla a jeho nosiče

 • Osobnostní práva autora a postmortální ochrana

 • Diskuse

2) Práva autora (25. 3. 2024, 11:00–16:00 hod.)

 • Majetková práva autora

 • Trvání práv autora

 • Výjimky a omezení autorských práv (tříkrokový test, volná užití, tiskové rozmnoženiny, citace, školní představení, aj.)

 • Zvláštní typy děl (např. školní díla, zveřejňování závěrečných prací, zaměstnanecká díla, díla vytvořená na objednávku a soutěžní díla)

 • Diskuse

3) Licenční smlouva (2. 4. 2024, 10:00–15:00 hod.)

 • Přehled právní úpravy

 • Podstata licenční smlouvy a vztah k závazku vytvořit dílo

 • Náležitosti licence (omezená/neomezená, opravňující/zavazující, výhradní/nevýhradní, …)

 • Podlicence a postoupení licence

 • Zvl. ustanovení o licenční sml. k předmětům chráněným autorským zákonem (uzavírání, bestsellerové ustanovení, autorská, rozmnoženina, odstoupení pro nečinnost nabyvatele a změnu přesvědčení autora)

 • Nakladatelská licenční smlouva

 • Příklady některých smluvních ujednání (identifikace smluvní strany, smluvní pokuta, podmínky, forma smlouvy, dodatky, vztah k registru smluv, …)

 • Píšeme licenční smlouvu – praktické cvičení se zpětnou vazbou

Interkulturní kompetence    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.
(!) TERMÍN 18. 6. 2024 JE ZRUŠEN, NÁHRADNÍ TERMÍN JE 17. 9. 2024.

– prezenčně 2x 6 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 13. 6. 2024
Školitel: Lenka Šafránková Pavlíčková
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Mix frontálních přednášek s diskusemi a praktickými workshopy

 • Úvod do migrace a integrace cizinců

 • Interkulturní rozdíly – jak na ně?

 • Interkulturní knihovnictví – interkulturní komunikace a práce s diverzitou pro knihovníky

 • Přehled služeb a zdrojů pro cizince

Kultura a média  

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 11. 6. 2024
Školitel: Culture Matters, Jan Tomandl
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Nejčastější chyby při psaní tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí

 • dozvíte se, jak o kulturních tématech přemýšlí novináři

 • dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby při psaní tiskových zpráv a pořádání tiskových konferencí s kulturní tématikou

 •  získáte užitečné tipy z praxe - to vše na konkrétních příkladech

 • odnesete si například vzor tiskové zprávy

 • dozvíte se, jak s médii komunikovat vaše aktivity přitažlivě

b) Digitální dovednosti 

Kybernetická bezpečnost
(opakované školení z roku 2023)   

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 2 hodiny, čas: 9:00–11:00 hod.
Datum konání: 12. 4. 2024
Školitel: Mgr. David Kudrna, Mgr. Petra Kudrna Sobková
Popis – cíl:  Jak žít a přežít v kybersvětě

 • Zvýšení bezpečnosti a soukromí v kyberprostoru

 • Jak vhodně pracovat s hesly

 • Zvýšení úspěšnosti při odhalování podvodných e-mailů

 • Zabezpečení zařízení a využívání aplikací

 • Zvýšení soukromí v kyberprostoru

 • Nečekané hrozby a jak je využít ve svůj prospěch

Digitální produktivita

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 2 hodiny, čas: 9:00–11:00 hod. (5. 4. 2024)
– prezenčně 4 hodiny, čas: 9:00–13:30 hod. (16. 4. 2024)
Datum konání: 5. 4. a 16. 4. 2024
Školitel: Mgr. David Kudrna, Mgr. Petra Kudrna Sobková
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl:  Jak pracovat zdravěji, chytřeji a v pohodě

 • Jak se zbavit pocitu pracovního přetížení

 • Jak lépe organizovat e-maily a úkoly

 • Jak může souviset práce, spánek a nadváha

 • Jak si nepoškodit zdraví prací v kanceláři

 • Jak udělat digitální úklid a zvládnout detox

MS Excel pro začátečníky             

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 8. 4. a 9. 4. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Tipy pro efektivní práci

 • Orientace v prostředí tabulkového kalkulátoru MS Excel

 • Správné formátování buňky a oblasti buněk

 • Příprava tabulky pro tisk

 • Zapisování vzorců a správné adresování na buňky a oblasti

 • Využití užitečných funkcí Excelu

MS Excel pro mírně pokročilé
(opakované školení z roku 2023)   

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 29. 4. a 30. 4. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno - Žabovřesky
Popis – cíl: Využití pokročilejších nástrojů pro analýzu a prezentaci dat

 • Samostatné analyzování dat v prostředí Excelu na pokročilejší úrovni

 • Efektivní řešení složitějších úloh s využitím funkcí a nástrojů aplikace

 • Usnadnění a zautomatizování vaší práce

MS Excel pro pokročilé                

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 13. 5. a 14. 5. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Efektivní práce s daty z různých externích zdrojů

 • Získání dovednosti potřebných k efektivní manipulaci a analýze externích dat v Excelu

 • Transformování dat pro další analýzu

 • Vytváření automatizovaných reportů bez nutnosti programování

 • Získání pevného základu a sebedůvěry pro samostatné využívání nástrojů pro práci s daty

 Digitální marketing

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 30. 5. a 31. 5. 2024
Školitel: Lubomír Černý
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Jak zvýšit výkon webu a jeho návštěvnost

 • Možnosti reklamy na internetu

 • Co je PPC, SEO, Funpage, konverze, Squeeze page ad.

 • Webová analytika

 • Databáze kontaktů

 • Sociální sítě: Facebook + Google + Twiter + Linkedin, e-mail marketing

Práce s daty v kultuře (pro knihovníky)
(opakované školení z roku 2023)    

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 7 hodin, čas: 9:00–16:00
Datum konání: 6. 6. 2024
Školitel: Mgr. Tomáš Marek
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
Popis – cíl: Práce s daty v základních obrysech, jejich analýza a zpracování

 • Zdroje dat v kultuře/knihovnictví a podoby dat

 • Data pro digitální humanitní vědy

 • Import dat a analýza metadat

 • Čištění dat v aplikaci Open Refine

 • Základní transformace dat v MS Excel

 • Kontingenční tabulky a jejich využití pro základní analýzu dat

 • Základy vizualizace dat a manipulace s vizualizací z pohledu tvůrce

Spolupráce skrze digitální technologie: nástroje pro komunikaci, kooperaci a koordinaci   

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 7 hodin, čas: 9:00–16:00 hod.
Datum konání: 9. 4. 2024
Školitel: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Místo konání: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
Popis – cíl: Digitální komunikace a kooperace v práci i komunitě

 • Digitální kompetence a návyky potřebné pro efektivní komunikaci a kooperaci

 • Virtuální pracovní prostředí

 • Práce s prostorově nehomogenním týmem

 • Propojování se a schopnost spolupráce virtuálních týmů

 • Posun spolupráce lidských a ne-lidských aktérů za přispění různorodých modelů umělé inteligence

Adobe Photoshop – základní kurz         

(!) KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

– prezenčně 2x 8 hodin, čas: 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 15. 4. a 16. 4. 2024
Školitel: Jiří Kaláček
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Práce s profesionálním grafickým programem Photoshop

 • Teorie obrazu, seznámení s programem, prostředí programu, práce se soubory, nedestruktivní úpravy, výběry, základní práce se snímkem, retuše obrazů, úpravy barevného podání, histogram, křivky, vrstvy, text, další úpravy snímků, závěrečné úpravy, tisk

Adobe Photoshop – pro pokročilé            

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 24. 4. a 25. 4. 2024
Školitel: Jiří Kaláček
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Použití fenomenální nástroj Adobe Photoshop na nečekané úrovni

 • Barevné modely a gamut, kanály, masky, vrstvy přizpůsobení, zásuvné moduly, chytré objekty, práce s vektory, animace, práce s pokročilými efekty, práce ve 3D, textury, HDR fotografie, panoramatické fotografie, akce a automatizace scriptováním, novinky ve Photoshopu C S, a C S6, cvičení, bonusy a pokročilá nastavení

MS Power Point  

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 8 hodin, 9:00–17:00 hod.
Datum konání: 23. 4. 2024
Školitel: Mojmír Král
Místo konání: ICT Pro, Sochorova 38, Brno-Žabovřesky
Popis – cíl: Tvorba poutavé prezentace

 • Pracovní prostředí aplikace a jeho přizpůsobení, příprava podkladů prezentace, snímky z osnovy, rozložení snímků prezentace, motiv-šablona prezentace, předloha snímků, nastavení prezentace, předvádění prezentace, tisk a export

c) Finanční gramotnost

Základy podnikání pro OSVČ
(opakované školení z roku 2023)    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 6 hodin, 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 30. 4. 2024
Školitel: Welltax Academy
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Základní povinnosti a znalosti podnikatele

 • Úvod do podnikání  

 • Vedení účetnictví, daňová evidence, výkazy účetní závěrky

 • Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce

 • Personalistika, odvody sociálního a zdravotního pojištění a daní při zaměstnávání osob

 • Výpočet daně z příjmu fyzických osob z podnikatelské činnosti, odepisování majetku

Základy podnikání pro neziskové organizace
(opakované školení z roku 2023) 

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 6 hodin, 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 27. 5. 2024
Školitel: Welltax Academy
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Posílení základních znalostí v ekonomické sféře

 • Založení spolku, základní dokumenty, evidence skutečných majitelů

 • Základy účetnictví neziskového sektoru, účetní knihy a výkazy účetní závěrky

 • Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce

 • Základní kontrola hospodaření, problematika vyúčtování dotací a účelových finančních prostředků

 • Výpočet daně z příjmu právnických osob u veřejně prospěšného poplatníka – zaměřeno na spolky

Ekonomika PO pro manažery a ekonomy
(opakované školení z roku 2023)

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 2x 6 hodin, 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 19. 6. 2024 (druhé navazující školení bude v podzimním termínu)
Školitel: Welltax Academy
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Posílení znalostí v ekonomické oblasti PO

 • Hospodaření příspěvkové organizace zřízené ÚSC podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • Pracovněprávní vztahy zaměřeno na novelu Zákoníku práce

 • Účtování o transferech a fondech

 • Vnitřní kontrolní systém a veřejnoprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 • Pravidla pro hospodaření s FKSP

Ekonomické dopady kultury
(opakované školení z roku 2023)  

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 3 hodiny, čas: 9:00–12:00 hod.
Datum konání: 24. 4. 2024
Školitel: Culture Matters, Tereza Raabová
Popis – cíl: Dopady kulturních projektů na dané místo, region a místní ekonomiku

 • Proč je dobré mít o dopadech vašeho projektu/organizace jasný přehled

 • Jak vám může dopadová analýza otevřít nejedny dveře a pomoci i ke strategickým rozhodnutím

 • Některé dopady jsou neměřitelné, některé lze spočítat

 • Základní principy výpočtu ekonomických dopadů kultury a jaká data k výpočtu potřebujete. V praktické části si spočítáme rámcové ekonomické dopady vašeho konkrétního projektu krok za krokem

 • Nástroj KulKal.cz a práce s ním

 • Zpracujete si vlastní dopadovou analýzu

Grantový fundraising a negrantový, crowdfunding
(opakované školení z roku 2023)

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 6 hodin, čas: 9.00 – 15.00 hodin
Datum konání: 28. 3. 2024
Školitel: Culture Matters, Daniela Zarodňanská
Popis – cíl: Představení základního přehledu možných finančních zdrojů pro kulturní projekt

 • Dotace a granty

 • Příjmy z prodeje vstupenek

 • Soukromí sponzoři a mecenáši

 • Crowdfunding a další moderní či méně obvyklé možnosti financování

 • Příklady z praxe neziskových organizací a projektů

Synergie kultury a cestovního ruchu    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 2,5 hodiny, čas: 9:00–11:30 hod.
Datum konání: 26. 4. 2024
Školitel: Culture Matters, Ondřej Špaček
Popis – cíl: Pochopení vzájemné synergie kultury a cestovního ruchu, průniky obou odvětví  

 • Co vše patří do oblasti cestovního ruchu, co je to destinační management a k čemu je dobrý kulturním aktérům

 • Kde a jak najít turisty a nové cílové skupiny pro váš kulturní projekt

 • S kým a jak je vhodné navázat spolupráci, pokud jste kulturní organizace, abyste co nejlépe využili příležitosti cestovního ruchu

 • Jak se vyhnout „overtourismu“ a dělat kulturní akce udržitelně ve vztahu k turistům k místní komunitě

 • Ekonomické dopady kultury a cestovního ruchu

Finanční plánování v kultuře         

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 28. 5. 2024
Školitel: Culture Matters, Hana Průchová
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Základní principy finančního řízení kulturní organizace

 • Jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování

 • Jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace a využít jej pro úspěšné finanční řízení organizace

 • Jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu

 • Jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

 • Seznámíte se s technikou Work Breakdown Structure (WBS) a řekneme si, jak ji využít při přípravě finančního plánu eventu

 • Na workshopu si zpracujete WBS vámi vybraného projektu a navazující finanční rozvahu

 • Rozpracujete si tabulku rozpočtu sloužící pro plánování a řízení finanční stránky vašeho projektu

Proč mecenáši (ne)podporují kulturu

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 6 hodin, čas: 9:00–15:00 hod.
Datum konání: 7. 5. 2024
Školitel: Culture Matters, Martin Hudeček
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno
Popis – cíl: Vidět svět očima mecenášů

 • Kde a jak získat kontakty na potenciální dárce a sponzory

 • Jak oslovit individuální dárce a domluvit si s nimi osobní schůzku

 • Jak formulovat dopis potenciálnímu dárci

 • Jak oslovit firemní dárce, kde je hledat a jaká jsou jejich specifika oproti individuálním dárcům

 • Jak o dárce dobře pečovat a udržovat databázi kontaktů aktivní

 • Jaké jsou největší chyby v českém fundraisingu, zejména v odvětví KKO

Kdo je můj zákazník

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– prezenčně 1,5 hodiny, čas: 16:30–18:00 hod.
Datum konání: 6. 5. 2024
Školitel: KUMST
Místo konání: Údolní 19, Brno
Popis – cíl: Cílovka a persony

 • Na semináři se budeme ptát, komu svoji službu nebo produkt chceš prodávat.

 • Dozvíš se, proč je vůbec důležité určit si svého zákazníka a zdali se tví zákazníci dají rozdělit do cílových skupin.

 • Vysvětlíme si, jak fungují persony.

Studie proveditelnosti – první krok    

(!) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘ UKONČENO.

– on-line 2,5 hodiny, čas: 9:00–11:30 hod.
Datum konání: 21. 5. 2024
Školitel: Culture Matters, Ondřej Špaček
Popis – cíl: První krok k úspěšnému projektu

 • Jaká je poptávka a nabídka po dané aktivitě / infrastruktuře v dané lokalitě? Jaká je konkurence a trh?

 • Má projekt smysl ekonomicky?

 • Jaké jsou dostupné zdroje (finanční, lidské), časové možnosti a další limity?

 • Jaká má být právní forma a organizační struktura pro projekt? Kdo bude za co odpovědný?

 • Jaké projekt naplánovat a stanovit harmonogram?

 • Jaká jsou rizika?

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR a spolufinancován statutárním městem Brnem.