Vzdělávání podle NSK

Vzdělávání podle NSK

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Autorizace byla udělena 14. 9. 2016 na dobu 5 let. Ministerstvo kultury ČR prodloužilo KJM platnost autorizace do 14. 9. 2026. 

Knihovně Jiřího Mahena byla udělena akreditace (MŠMT-3187/2022-4) na vzdělávací program odpovídající podmínkám profesní kvalifikace NSK – Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Akreditace je platná od 17. 5. 2022 na dobu 3 let.

Aktuálně platní autorizovaní zástupci pro vzdělávání a zkoušky dle NSK:

Nabídka aktuálních kurzů

KJM: Nabídka aktuálních kurzů

Rekvalifikační kurz NSK

Základní tematické okruhy kurzu jsou totožné s kompetencemi dle NSK. Profesní kvalifikace Knihovník v knihovně pro děti je vzdělávána a zkoušena na SŠ úrovni.

Kvalifikační zkouška NSK

Kvalifikační zkouška dle NSK následuje po absolvování vzdělávacího kurzu.