Vzdělávání podle NSK

Vzdělávání podle NSK

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zajišťuje profesní vzdělávání knihovnic a knihovníků dětských oddělení prostřednictvím rekvalifikačního kurzu Národní soustavy povolání: Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti. Cílem kurzu je poskytnout rozšiřující (inovační) vzdělávání kolegům a kolegyním, kteří pracují v dětských odděleních nebo pracují mimo knihovnu, ale měli by o takovou pracovní pozici zájem a připravit je k absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Podmínkou účasti v kurzu (přihlášení na zkoušku) je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se Knihovna Jiřího Mahena v Brně stala autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Autorizace byla udělena 14. 9. 2016 na dobu 5 let. Ministerstvo kultury ČR prodloužilo KJM platnost autorizace do 14. 9. 2026. 

Knihovně Jiřího Mahena byla udělena akreditace (MŠMT-3187/2022-4) na vzdělávací program odpovídající podmínkám profesní kvalifikace NSK – Knihovník/knihovnice v knihovně pro děti (kód: 72-005-M). Akreditace je platná od 17. 5. 2022 na dobu 3 let.

Aktuálně platní autorizovaní zástupci pro vzdělávání a zkoušky dle NSK:

Nabídka aktuálních kurzů

KJM: Nabídka aktuálních kurzů

Rekvalifikační kurz NSK

Základní tematické okruhy kurzu jsou totožné s kompetencemi dle NSK. Profesní kvalifikace Knihovník v knihovně pro děti je vzdělávána a zkoušena na SŠ úrovni.

Kvalifikační zkouška NSK

Kvalifikační zkouška dle NSK následuje po absolvování vzdělávacího kurzu.

Další možnosti doplnění znalostí a dovedností v oblasti dětského čtenářství je možné získat na kurzech, přednáškách a workshopech Centra dětského čtenářství, prostřednictvím odborných periodik (Impulsy) nebo v rámci Databanky vzdělávacích programů.