Tematické rešerše

Služba KJM: Tematické rešerše

Krátce o službě

Na základě objednávky vám zpracujeme rešerši na vybrané téma. Rešerše je výsledek prohledávání informačních zdrojů zpracovaný do podoby strukturovaného seznamu odpovídajících knih, článků a jiných zdrojů. Jde o placenou službu.

Pro veřejnost

100 Kč / hodina

Témata rešerší

Rešerši je možné si objednat z následujících tematických oblastí:

 • Regionální osobnosti

 • Brunensia (Brno a související témata)

 • Literatura

 • Čtení, četba a čtenářství

 • Knihovnictví

 • Divadlo a film

 • Hudba

 • Osobnost Jiřího Mahena

 • Evropská unie

Po domluvě je možné vypracovat rešerši i na jiné téma. Výstup má buď podobu seznamu bibliografických záznamů relevantních článků, knih, webových odkazů (tzv. bibliografická rešerše), nebo mohou být některé záznamy doplněny o anotaci a další informace (tzv. faktografická rešerše).

Objednávka rešerše

Rešerše je placená služba, kterou je potřeba si osobně objednat na úseku Informační služby Ústřední knihovny (2. NP). Po vyplnění formuláře je objednávka dále konzultována tak, aby výsledek rešerše byl co nejpřesnější a co nejvíce odpovídal představám žadatele. Formulář obdržíte na úseku Informační služby nebo si jej můžete stáhnout níže.

Hotovou rešerši knihovna dodá do 10 pracovních dnů ve standardizovaném formátu (DOC, PDF), v elektronické či tištěné podobě (úhrada za tisk). Informaci o tom, že je rešerše připravena, knihovna zasílá e-mailem, nebo žadatele kontaktuje telefonicky.

Vypracovaná rešerše je odeslána až po uhrazení služby.

Cena

Celková cena rešerše se odvíjí od počtu hodin, které knihovník vypracování rešerše věnuje:

 • Hodinová sazba: 100 Kč/hod.

 • Cena za tisk: 2 Kč/stránka

Objednávka služby je závazná a bezplatně ji lze stornovat pouze do 24 hodin od podpisu objednávky.

Kontakt

 • Adresa: Informační služby, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno

 • E-mail: ptejteseknihovny@kjm.cz

 • Tel.: 542 532 161

Pobočky, kde lze využít tuto službu