Tematické rešerše

Krátce o službě

Na základě objednávky vám zpracujeme rešerši na vybrané téma. Rešerše je výsledek prohledávání informačních zdrojů zpracovaný do podoby strukturovaného seznamu odpovídajících knih, článků a jiných zdrojů.

Pro věřejnost

100 Kč / hodina

Oddělení informačních a prezenčních služeb v Ústřední knihovně vám na základě objednávky může zpracovat tematickou rešerši z oblastí: regionální osobnosti, Brunensia, literatura, čtenářství, čtení, knihovnictví, divadlo a film, hudba, Jiří Mahen nebo Evropská unie. Jde o placenou službu.

Témata rešerší

Rešerši je možné si objednat z následujících tematických oblastí:

 • Regionální osobnosti

 • Brunensia (Brno a související témata)

 • Literatura

 • Čtení, četba a čtenářství

 • Knihovnictví

 • Divadlo a film

 • Hudba

 • Osobnost Jiřího Mahena

 • Evropská unie

Po domluvě je možné vypracovat rešerši i na jiné téma. Výstup má buď podobu seznamu bibliografických záznamů relevantních článků, knih, webových odkazů (tzv. bibliografická rešerše), nebo mohou být některé záznamy doplněny o anotaci a další informace (tzv. faktografická rešerše).

Objednávka rešerše

Rešerše je placená služba, kterou je potřeba si osobně objednat na oddělení Informačních a prezenčních služeb Ústřední knihovny (2. NP). Po vyplnění formuláře je objednávka dále konzultována tak, aby výsledek rešerše byl co nejpřesnější a co nejvíce odpovídal představám žadatele. Formulář obdržíte v Informačních službách nebo si jej můžete stáhnout níže.

Hotovou rešerši knihovna dodá do 10 pracovních dnů ve standardizovaném formátu (PDF, DOC), v elektronické či tištěné podobě (úhrada za tisk), nebo jako záznam na CD-ROM (úhrada za médium). Informaci o tom, že je rešerše připravena, knihovna zasílá e-mailem nebo žadatele kontaktuje telefonicky.

Vypracovaná rešerše je odeslána až po uhrazení služby.

Cena

Celková cena rešerše se odvíjí od počtu hodin, které knihovník vypracování rešerše věnuje:

 • Hodinová sazba: 100 Kč/hod.

 • Cena za tisk: 2 Kč/stránka

 • Cena za CD-ROM: 10 Kč/ks

Objednávka služby je závazná a bezplatně ji lze stornovat pouze do 24 hodin od podpisu objednávky.

Kontakt

 • Adresa: Oddělení Informační a prezenční služby, úsek Informační služby, Knihovna J. Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno

 • E-mail: excerpce@kjm.cz

 • Tel.: 542 532 160

Pobočky kde lze využít tuto službu