Informační služby

O Informačních službách

Úsek Informačních služeb se nachází se ve 2. NP Ústřední knihovny a poskytuje ústní, písemné, telefonické či elektronické informace, a to z informačních pramenů knihovny nebo z vnějších informačních zdrojů. K tomuto účelu disponují rozsáhlou příruční knihovnou s encyklopediemi, naučnými a jazykovými slovníky, oborovou literaturou a speciálním fondem brunensií. Zájemcům je umožněn přístup k elektronickým zdrojům formou místního i vzdáleného připojení.
Informační a prezenční služby budují digitalizovanou článkovou databázi z českých periodik a novin, pečují o informační tematickou kartotéku s tištěnými materiály a sestavují každoroční přehled významných výročí Kalendárium.
K dalším činnostem úseku patří tvorba rešerší, pořádání exkurzí pro veřejnost a besed pro střední školy, realizace tematických výstav (aktuální výstava České klenoty UNESCO) nebo doplňování dat do internetového portálu Encyklopedie dějin města Brna.
Součástí Informačních služeb je také Čítárna a studovna. Pro registrované čtenáře je zde k dispozici český denní tisk a cca 100 titulů českých periodik, k nahlédnutí jsou zpravodaje brněnských městských částí a tištěné Sbírky zákonů. Pro zájemce jsou k dispozici brýle nebo čtecí lupa. V Čítárně i u pultu Informačních služeb je možnost kopírování z materiálů knihovny.

Kontakty

Informační služby

ptejteseknihovny@kjm.cz
telefon: +420 542 532 163, +420 542 532 161

Čítárna a studovna

e-mail: stein@kjm.cz
telefon: +420 542 532 165