Informační služby

O Informačních službách

Úsek Informačních služeb se nachází se ve 2. NP Ústřední knihovny a poskytuje ústní, písemné, telefonické či elektronické informace, a to z informačních pramenů knihovny nebo z vnějších informačních zdrojů. K tomuto účelu disponují rozsáhlou příruční knihovnou s encyklopediemi, naučnými a jazykovými slovníky, oborovou literaturou a speciálním fondem brunensií. Zájemcům je umožněn přístup k elektronickým zdrojům formou místního i vzdáleného připojení.
Informační a prezenční služby budují digitalizovanou článkovou databázi z českých periodik a novin, pečují o informační tematickou kartotéku s tištěnými materiály a sestavují každoroční přehled významných výročí Kalendárium.
K dalším činnostem úseku patří tvorba rešerší, pořádání exkurzí pro veřejnost a besed pro střední školy, realizace tematických výstav (aktuálně připravovaná výstava 110 let od narození Bohumila Hrabala) nebo doplňování dat do internetového portálu Encyklopedie dějin města Brna.
Součástí Informačních služeb je také Čítárna a studovna. Pro registrované čtenáře je zde k dispozici český denní tisk a cca 100 titulů českých periodik, k nahlédnutí jsou zpravodaje brněnských městských částí a tištěné Sbírky zákonů. Pro zájemce jsou k dispozici brýle nebo čtecí lupa. V Čítárně i u pultu Informačních služeb je možnost kopírování z materiálů knihovny.

Kontakty

Informační služby

ptejteseknihovny@kjm.cz
telefon: +420 542 532 163, +420 542 532 161

Čítárna a studovna

e-mail: stein@kjm.cz
telefon: +420 542 532 165