Krátce o službě

Pro veřejnost

Pro širokou veřejnost je v online katalogu knihovny přístupná také databáze článků, která obsahuje i plně digitalizované plné texty vybraných článků. K digitalizovaným článkům získáte bezplatně přístup na všech provozech z počítačů s online katalogem. Tisk článku z databáze je zpoplatněn dle Ceníku. Na počítačích s přístupem na internet je vám k dispozici taktéž databáze českých i zahraničních novin a časopisů (PressReader).

Pro naše čtenáře

Čtenáři s platnou registrací mají přístup také k vybraným domácím i zahraničním licencovaným elektronickým zdrojům (databázím): PressReader, Anopress, Archiv zpravodajství ČTK, ASPI, Naxos Music Library, Naxos Spoken Word Library.

Databáze českých i zahraničních novin a časopisů (PressReader)

Databáze PressReader obsahuje noviny a časopisy z celého světa. Z tuzemských titulů jsou zastoupeny deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Deník N. Periodika jsou dostupná online v den jejich vydání a ve svém plném obsahu.
Databázi můžete využít ve všech provozech na počítačích s přístupem k internetu i bez registrace.
Čtenáři s platnou registrací mají možnost využít také vzdálený přístup z pohodlí domova nebo odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení.

Přístup k databázi PressReader

 1. V prostorech knihovny na počítačích s přístupem k internetu nebo po připojení k wi-fi síti otevřete stránku PressReader.

 2. Mimo prostory knihovny (vzdálený přístup) využijte odkaz pro přihlášení k databázi a přihlaste se stejnými údaji, jako používáte na přihlášení do online katalogu (čtenář: číslo průkazu, nebo e-mail, heslo: heslo do čtenářského konta).

Mobilní aplikace PressReader

Mobilní aplikace umožňuje číst tituly stažené v prostorách knihovny následně odkudkoliv, kde je internetové připojení. Stahovat další tituly mimo síť KJM je možné po dobu 48 hodin.

 1. Stáhněte si aplikaci PressReader.

 2. Připojte se na wi-fi v prostorech knihovny, nebo na jiném PressReader HotSpot.

 3. Stáhněte si tituly ke čtení.

Databáze českých médií (Anopress)

Databáze Anopress přináší v reálném čase zprávy z různých médií, především články z českého celostátního i regionálního tisku, doslovné přepisy televizního zpravodajství a publicistiky, doslovné přepisy celostátního a regionálního rozhlasového vysílání, podcasty a zprávy z internetových zdrojů. Archiv databáze sahá až do roku 1996, v rámci ČR se jedná o nejrozsáhlejší databázi tohoto typu.

Přístup k databázi Anopress

 1. Databázi Anopress zpřístupníme čtenářům s platnou registrací na vyhrazených počítačích v Ústřední knihovně v Zákaznickém centru (1. NP), na pracovišti Informačních služeb (2. NP) a v čítárně (2. NP).

 2. Mimo prostory knihovny (vzdálený přístup) využijte odkaz pro přihlášení k databázi a přihlaste se stejnými údaji, jako používáte na přihlášení do online katalogu (čtenář: číslo průkazu, nebo e-mail, heslo: heslo do čtenářského konta).

Databáze Archiv zpravodajství ČTK

Databáze zpřístupňuje unikátní archivní zpravodajství České tiskové kanceláře (ČTK) dostupné prostřednictvím Infobanky ČTK.
Archiv pokrývá tuzemské i světové události a nabízí přístup ke zprávám napříč všemi obory – od politiky přes ekonomiku, kulturu až po sportovní dění.
Infobanka sahá od roku 2000 po současnost a zpřístupňuje zprávy starší sedmi dnů od publikace.

Přístup k archivnímu zpravodajství ČTK

 1. Databázi Archiv zpravodajství ČTK zpřístupníme čtenářům s platnou registrací na vyhrazených počítačích v Ústřední knihovně v Zákaznickém centru (1. NP), na pracovišti Informačních služeb (2. NP) a v čítárně (2. NP).

 2. Mimo prostory knihovny (vzdálený přístup pro registrované čtenáře):
  a) Využijte odkaz pro přihlášení k databázi.
  b) Zvolte přihlášení prostřednictvím knihovního účtu eduID.
  c) Vyberte Knihovnu Jiřího Mahena v Brně.
  d) Přihlaste se stejnými údaji, které používáte při přihlášení do online katalogu (Uživatelské jméno: číslo průkazu, nebo e-mail, heslo: heslo do čtenářského konta).

Automatizovaný systém právních informací (ASPI)

ASPI obsahuje všechny právní předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, předpisy ES/EU, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, právní předpisy vydávané kraji, předpisy měst a obcí, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1945 včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska a další.

Přístup k databázi ASPI

Databázi ASPI zpřístupníme čtenářům s platnou registrací na vybraných počítačích v Ústřední knihovně v Zákaznickém centru (1. NP), na pracovišti Informačních služeb (2. NP) a ve studovně (2. NP).

Naxos Music Library

Naxos Music Library je databáze nahrávek především vážné a jazzové hudby, najdete v ní však také rock, pop či world music atd. Obsahuje více než 2 700 000 skladeb, které lze procházet a vyhledávat podle interpretů, skladatelů nebo kategorií. Nahrávky lze online přehrávat, nelze je ale stahovat.

Čtenáři s platnou registrací mají přístup k databázi Naxos Music Library v Hudební knihovně Ústřední knihovny (3. NP) nebo také vzdáleně z pohodlí domova nebo odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení.

Přístup k databázi Naxos Music Library

 1. Hudební knihovně Ústřední knihovny vám zpřístupníme databázi na určeném počítači.

 2. Mimo prostory knihovny (vzdálený přístup) využijte odkaz pro přihlášení k databázi a přihlaste se stejnými údaji, jako používáte pro přihlášení do online katalogu (čtenář: číslo průkazu, nebo e-mail, heslo: heslo do čtenářského konta).

Naxos Spoken Word Library

Naxos Spoken Word Library je jedinečná databáze audioknih v angličtině, němčině, portugalštině a čínštině. Najdete v ní moderní i klasickou beletrii, dramata, poezii, literaturu pro děti a mládež, historickou literaturu a další žánry. Obsahuje více než 14 500 titulů, které lze procházet a vyhledávat podle autorů, interpretů nebo kategorií. Nahrávky lze online přehrávat, nelze je ale stahovat.

Čtenáři s platnou registrací mají přístup k databázi Naxos Spoken Word Library v Hudební knihovně Ústřední knihovny (3. NP) nebo také vzdáleně z pohodlí domova nebo odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení.

Přístup k databázi Naxos Spoken Word Library

 1. Hudební knihovně Ústřední knihovny vám zpřístupníme databázi na určeném počítači.

 2. Mimo prostory knihovny (vzdálený přístup) využijte odkaz pro přihlášení k databázi a přihlaste se stejnými údaji, jako používáte pro přihlášení do online katalogu (čtenář: číslo průkazu, nebo e-mail, heslo: heslo do čtenářského konta).

Díla nedostupná na trhu

Databáze Díla nedostupná na trhu je součást Národní digitální knihovny a nabízí přístup k plným textům dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2007 a periodik vydaných alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2012. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu.

Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv.

Plné texty digitalizovaných děl nedostupných na trhu a volných děl poskytují: Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Akademie věd ČR a Studijní a vědecká knihovna v Hradci králové.

Přístup k databázi DNNT

Databáze je přístupná z počítačů v knihovně a také ji můžete využívat kdekoliv, kde máte přístup k internetu.

 1. Na stránkách Díla nedostupná na trhu si vyberte instituci, které digitální knihovnu chcete prohledávat.

 2. Na stránce pro přihlášení vyberte možnost "Přihlásit knihovním účtem / eduID". V nabídce knihoven vyberte Knihovnu Jiřího Mahena v Brně a zadejte údaje pro přihlášení do svého čtenářského konta.

 3. Dokumenty můžete vyhledávat podle různých kritérií a digitalizovaný dokument procházet po jednotlivých stránkách.

Databáze článků KJM

Databáze článků je výběrová tematická databáze článků z časopisů a denního tisku, která obsahuje také digitalizované plné texty článků. Naleznete v ní především články související s osobností Jiřího Mahena, naší knihovnou, Schrattenbachovým a Kleinovým palácem. Dále také články týkající se osobností kultury, společnosti, vědy, techniky apod. českého a světového významu, témata spjatá s otázkami EU, Jihomoravského kraje, knižní a literární kultury, umění, hudby (zejména život a dílo Leoše Janáčka a jeho žáků), vzdělávání aj.

Plné texty článků jsou přístupné všem uživatelům knihovny prostřednictvím online katalogu na počítačích ve všech provozech knihovny.

Pobočky, kde lze využít tuto službu