Knihovna pro dospělé

Knihovna pro dospělé

V 1. NP Ústřední knihovny se nachází Zákaznické centrum a centrální hala s výpůjčním pultem.
Ve 2. NP Ústřední knihovny naleznete mj. oddělení beletrie, poezie, divadelních her,
komiksů a časopisů.

O knihovně

V 1. NP se v Zákaznickém centru nachází registrace nových čtenářů a v centrální hale u výpůjčního pultu probíhá vracení a půjčování tištěných dokumentů (knih a časopisů).

Ve 2. NP nabízí oddělení Knihovny pro dospělé široký výběr beletrie i cizojazyčné literatury, doporučené četby pro studenty, poezie, divadelních her, sci-fi, fantasy, komiksů, populárně naučné literatury různých oborů a časopisů. Část materiálů je na vyžádání ze skladu. Většinu dokumentů lze zapůjčit absenčně (domů), část dokumentů je možné zapůjčit pouze prezenčně (ke studiu pouze v knihovně).

Kontakt

Kateřina Roháčová
vedoucí Knihovny pro dospělé
e-mail: vedoucikd@kjm.cz, dospeli@kjm.cz
telefon: +420 542 532 140

Služby

 • Přístup k on-line katalogu IPAC
  Pro čtenáře i návštěvníky ve volných výběrech na počítačích k tomu určených. Při práci s on-line katalogem je možné požádat o pomoc knihovníka.

 • Přístup k internetu prostřednictvím wi-fi
  Během provozní doby na všech veřejně dostupných místech knihovny. 
  Služba je zdarma, určena jak pro čtenáře, tak pro návštěvníky knihovny (viz Příloha č. 5 KŘ).

 • Rezervace dokumentu
  Je možná pouze v případě, pokud je žádaná knihovní jednotka vypůjčená. Čtenář si může dokument rezervovat v knihovně pomocí on-line katalogu i prostřednictvím knihovníka, nebo vzdáleně přes internet. Knihovní jednotka bude rezervována 7 dnů, poté bude půjčena dalšímu zájemci. Rezervaci lze zrušit prostřednictvím knihovníka nebo v automatizované knihovní síti pomocí čtenářského konta. Rezervace není možná v případě, že knihovní jednotka je určena výhradně k prezenčnímu půjčování a u periodik.
  Služba je určena registrovaným čtenářům a je zpoplatněna (viz Ceník).

 • Služba ODLOŽ 
  Je určena čtenářům, kteří z časových důvodů nemohou v knihovně trávit čas výběrem knih. Vzdáleně přes internet si mohou objednat tituly dostupné ve volných výběrech. Čtenáři je připravená objednávka e-mailem potvrzena. Knihy budou přichystány k vyzvednutí do následujícího půjčovního dne. Služba je určena registrovaným čtenářům a je zpoplatněna (viz Ceník).

 • Žádanka dokumentu ze skladů
  Realizovat ji může čtenář s platnou registrací, a to v knihovně pomocí on-line katalogu i prostřednictvím knihovníka, nebo vzdáleně přes internet. Požadavky ze skladu Ústřední knihovny KJM jsou připraveny za hodinu a je možné si je vyzvednout do 48 hodin. V případě nenalezení dokumentu je čtenář upozorněn e-mailem. Požadavky z centrálního skladu (mimo budovu) jsou připraveny do 14 dnů od vyřízení objednávky, tj. po potvrzení e-mailem nebo SMS. Požadavky ze skladu Ústřední knihovny nebo pobočky KJM je možné vyzvednout nejdříve 30 minut od vyžádání a jsou k dispozici 7 dní od vyřízení žádanky. 
  Služba je určena registrovaným čtenářům a je zdarma.

 • MVS – meziknihovní výpůjční a reprografická služba
  Jejím prostřednictvím žádá čtenář dokumenty nebo články, které nejsou ve fondu Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Prostřednictvím MVS je možné půjčit dokument nebo pořídit kopii z fondu jiné knihovny v ČR podle prováděcího právního předpisu k MVS. Lhůta vyřízení žádosti není předem stanovena, závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu. 
  Služba je určena registrovaným čtenářům a je zpoplatněna (viz Ceník).

 • Organizujeme exkurze knihovnou a knihovnické lekce pro 8. a 9. ročníky ZŠ a Střední školy
  (viz Nabídka pořadů)

 • Samoobslužné půjčování a vracení dokumentů
  Čtenáři si je mohou vyzkoušet na samoobslužném výpůjčním zařízení u pultu v centrální hale a ve 3.NP před Oddělením pro děti a mládež pro samoobslužné půjčování knih opatřených čipem (viz návod k obsluze).
  Vracení dokumentů je možné i mimo provozní dobu do návratových boxů před Ústřední knihovnou a vybranými pobočkami KJM (viz Příloha č. 15 KŘ). 

 • Box na knižní dary
  Nachází se u výpůjčního pultu v hale Ústřední knihovny KJM a je určen na knižní dary (ne starší 5 let) od čtenářů a návštěvníků. Dary jsou roztříděny a zařazeny do fondu knihovny, nebo jsou využity k propagačním či dobročinným účelům.

 • Prodej vyřazených knih
  Mohou jej využít všichni návštěvníci knihovny. Nabízené knihy jsou vystaveny v šatně v centrální hale Ústřední knihovny KJM (viz Ceník).

Pravidelné akce

Knižní středa

Nevíte, co si půjčit, a hledáte inspiraci?
Chcete si nechat poradit?
Objevit pro sebe nového autora, nebo si zkusit přečíst jiný žánr než obvykle?
Rádi vám v atriu Ústřední knihovny představíme knižní novinky i starší tituly, které stojí za to, aby byly půjčovány a čteny.

Termíny – 1. polovina roku 2024:

 • 17. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 9. 5. a 5. 6. 2024, od 10:00 do 12:00 hod.

 • 31. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5. a 19. 6. 2024, od 16:00 do 18:00 hod.