Obecné informace (lhůty, rezervace, žádanky, objednávky)

Služba KJM: Obecné informace (lhůty, rezervace, žádanky, objednávky)

Krátce o službě

Pro veřejnost

Všichni návštěvníci knihovny mohou využívat prezenční výpůjční služby, tj. mohou vybranou knihu nebo časopis využít v prostoru knihovny pro práci či studium.

Pro naše čtenáře

Registrovaným čtenářům poskytujeme především absenční výpůjční služby různých typů dokumentů (knihy, časopisy, CD, DVD, gramofonové desky, hry, hračky a didaktické pomůcky atd.), tj., že po zaevidování výpůjčky si mohou odnést dokument mimo prostory knihovny. Čtenářům také poskytujeme prezenční výpůjční služby novin a aktuálních čísel časopisů (ve studovně Ústřední knihovny) a dalších dokumentů určených pouze k využití v knihovně (například aktuální zvukové nahrávky na CD, vzácné a historicky cenné dokumenty).

Výpůjční lhůty a možnosti prodloužení

Výpůjční lhůty se určují podle typu knihovních jednotek a jsou na všech provozech KJM stejné:

Výpůjční doba

Počet prodloužení

Knihy (včetně CD příloh)

35 dnů

3x

Časopisy (včetně CD příloh)

14 dnů

1x

Hudebniny (noty), mapy

35 dnů

3x

Deskové hry, hračky a didaktické pomůcky (lekotéka), tematické kufříky

35 dnů

CD (hudební, mluvené slovo), DVD, gramofonové desky

14 dnů

1x

Magnetofonové kazety

35 dnů

1x

Čtečky elektronických knih

35 dnů

Zvukové knihy, knihy v Braillově písmu

42 dnů

3x

Deštníky

14 dnů

Prodloužit nelze novinky a rezervované dokumenty (tj. dokumenty, na které čeká další čtenář).

Prodloužení výpůjček je možné vyřídit: 

 • ve čtenářském kontě po přihlášení do online katalogu,

 • osobně v knihovně v provozní době konkrétního provozu,

 • telefonicky v provozní době konkrétního provozu,

 • zasláním SMS nebo e-mailové žádosti v provozní době konkrétního provozu (vyřízení žádosti potvrdíme zasláním SMS nebo e-mailu).

Vyžádání ze skladu

Některé provozy mají část dokumentů uloženou ve skladu. KJM má také Centrální sklad, kde jsou uloženy nejméně žádané dokumenty. Dokumenty ze skladů vám připravíme na základě žádanky, kterou si můžete vytvořit:

 • ve čtenářském kontě pro přihlášení do online katalogu,

 • osobně v knihovně (u informačních pultů).

Vyřízení žádanky ze skladu je bezplatné. O vyřízení žádanky ze skladu neposíláme upozornění. Žádanky ze skladů konkrétních provozů jsou vyřizovány v provozní době do 30 minut od vyžádání.

Žádanky z Centrálního skladu jsou vyřizovány 1x týdně (obvykle ve čtvrtek). O vyřízení žádanky zasíláme upozornění e-mailem nebo SMS.

Připravené dokumenty na vás čekají:

 • ze skladu Ústřední knihovny nejdéle 48 hodin od vyžádání,

 • ze skladů poboček nejdéle 7 dnů od vyžádání,

 • z Centrálního skladu nejdéle 14 dnů od vyžádání (dokumenty jsou k vyzvednutí v Ústřední knihovně).

O prodloužení doby k vyzvednutí dokumentů připravených ze skladu můžete požádat osobně v knihovně, telefonicky nebo e-mailem v provozní době knihovny.

Objednávka z volného výběru (služba „Odlož“)

Výběr dokumentů z volného výběru (tj. volně přístupných regálů) je samoobslužný. Máte-li zájem abychom vám dokumenty z volného výběru připravili a odložili k vyzvednutí, můžete využít službu objednávky z volného výběru.

Objednávku z volného výběru můžete vytvořit:

 • ve čtenářském kontě pro přihlášení do online katalogu,

 • osobně v knihovně (u informačních pultů).

Vyřízení objednávky z volného výběru je zpoplatněno – cena služby je 10 Kč za jeden dokument. O vyřízení objednávky zasíláme upozornění e-mailem nebo SMS.

Odložené dokumenty na vás čekají do konce následujícího provozního dne.

Rezervace půjčených dokumentů

Máte-li zájem o dokument, který je momentálně půjčený, můžete využít službu rezervace. Rezervaci vytvoříte:

 • ve čtenářském kontě pro přihlášení do online katalogu,

 • osobně v knihovně (u informačních pultů).

Za vyřízení rezervace, tj. přípravu dokumentu k vyzvednutí je účtován poplatek 10 Kč. O vyřízení rezervace zasíláme informaci e-mailem, SMS nebo poštou.

Připravené dokumenty na vás čekají 7 dnů.

O prodloužení doby k vyzvednutí rezervovaných můžete požádat osobně v knihovně, telefonicky nebo e-mailem v provozní době knihovny.

Pobočky, kde lze využít tuto službu