Přístupy na internet a Wi-Fi

Služba KJM: Přístupy na internet a Wi-Fi

Krátce o službě

Pro veřejnost

Na všech pobočkách poskytujeme bezplatný přístup na internet především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů. Na vybraných pobočkách je k dispozici připojení k Wi-Fi.

Přístup na internet poskytujeme na určených počítačích na základě předloženého dokladu totožnosti. Využití internetu je omezeno na 30 minut denně na jednom pracovišti, nečeká-li na počítač další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut.

Pro naše čtenáře

Čtenáři s platnou registrací mohou využívat internet na určených počítačích na všech provozech po dobu 60 minut i několikrát za den.

Přístup na internet

Podrobné podmínky využití počítačů a přístupu na internet stanovuje Knihovní řád.

Pro veřejnost

Počítače s přístupem na internet jsou k dispozici na všech pobočkách KJM. V Ústřední knihovně je internet pro veřejnost dostupný v Zákaznickém centru.

Uživatel je povinný předložit doklad totožnosti.

Přístup na internet je možný na 30 minut 1x denně na jednom pracovišti. Nečeká-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit ještě o 30 minut.

Pro čtenáře s platnou registrací

Čtenáři s platnou registrací mohou využívat internet na všech pobočkách KJM a v Ústřední knihovně především v Hudební knihovně.

Přístup na internet je možný na 60 minut i vícekrát za den. Nečeká-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit.

Děti do 15 let mají přístup na internet pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Přístup na Wi-Fi

Přístup na Wi-Fi poskytujeme v Ústřední knihovně a na vybraných pobočkách. Podrobnosti využití Wi-Fi stanovuje Knihovní řád.

Pro veřejnost

Uživatelé bez registrace se mohou připojit k Wi-Fi prostřednictvím sítě kjm-navstevnik. Přihlašovací údaje platné 2 hodiny získají na kterýchkoliv informacích nebo výpůjčního pultu.

Pro čtenáře s platnou registrací

Čtenáři s platnou registrací se mohou připojit k Wi-Fi prostřednictvím sítě kjm-ctenar. Pro přihlášení využijí číslo průkazu a heslo, které si vytvoří ve svém čtenářském kontě.

Nastavení připojení k síti se může lišit podle zařízení a verze operačního systému.

Nastavení připojení k síti se může lišit podle zařízení a verze operačního systému.

Pobočky, kde lze využít tuto službu